Terugvragen belasting een stuk eenvoudiger

DEN HAAG, 29 SEPT. Voor jongeren met een vakantiebaan is het een begrip: het T(eruggaaf)-biljet. Over het loon dat in de vakantie wordt verdiend, wordt relatief veel belasting en premies volksverzekeringen ingehouden. Om dit te corrigeren kan een T-biljet worden ingevuld. In het verleden gaf de fiscus alleen bedragen terug van meer dan 300 gulden. Op dit moment ligt deze grens bij 150 gulden en op 1 januari wordt dat teruggebracht naar 25 gulden.

Voor meer mensen wordt het dus zinvol om een T-biljet in te vullen en om de stroom van een half miljoen extra biljetten te verwerken wordt het T-biljet volgend jaar vereenvoudigd. Dit jaar is met het nieuwe T-biljet al geëxperimenteerd in de regio Venlo. De proef bleef zo succesvol dat is besloten om het nieuwe biljet volgend jaar in het hele land te gebruiken. Het nieuwe T-biljet kent slechts vier rubrieken: loon, beroepskosten, rente van schulden en studietoelagen. Wie bijvoorbeeld met de rente-inkomsten boven de rente-vrijstelling uitkomt, moet het 'oude' T-biljet gebruiken.

De meeste belastingplichtigen vullen jaarlijks een E-biljet. Ook dit biljet wordt aangepast: het aantal posten wordt verminderd de toelichting wordt uitgebreid en er komt een korte checklist om de belastingplichtige er aan te herinneren dat bijvoorbeeld het formulier ondertekend moet worden. Op het nieuwe E-biljet verdwijnen de buitengewone lasten en de giften voor goede doelen. Belastingplichtigen die in aanmerking willen komen voor deze speciale aftrekposten moeten gebruik maken van het nieuwe P-biljet; dit biljet komt in de plaats van het oude A-biljet.

“De nieuwe formulieren sluiten aan bij de nieuwe organisatie van de belastingdienst”, zei vanmiddag topambtenaar Van Lunteren in een toelichting. Bij de belastingdienst zijn de sectoren particulieren en ondernemingen gesplitst en dat werkt door in de belastingformulieren. “Particulieren moet je niet meer lastig vallen met vragen die betrekking hebben op het ondernemen”, aldus de directeur-generaal belastingen.

De formulieren worden begin januari gedrukt en staatssecretaris Vermeend (financiën) is op dit moment bezig met “een persoonlijke consumententest”. “De biljetten moeten zó duidelijk zijn dat ook ik ze met gemak kan invullen”, aldus Vermeend na afloop van een overleg in de Kamer.