STELLINGEN

Het tempo waarin bedrijven en instellingen hun logo's en huisstijl veranderen, getuigt van weing besef van identiteit.

H.O. Willems, Rijksuniversiteit Groningen

Als universitaire en praktijk geörienteerde psychologen hun ivoren torens naast elkaar oprichten, kunnen ze misschien door middel van megafoons informatie uitwisselen.

H.M. Bakker, Rijksuniversiteit Limburg

De camouflage-pakken van het Nederlandse leger kunnen beter in baksteenrood en betongrijs worden vervaardigd.

G. van Wezel, Rijksuniversiteit Leiden

Chemici zorgen voor oplossingen.

A.J. Bakker, Universiteit van Amsterdam

Onkruid bestaat niet. Hooguit gaat het om een plant die op de verkeerde plaats groeit.

J.M.H. Vissers, TU Eindhoven

'Enkele feiten' bestaan niet.

M. de Werd, Rijksuniversiteit Limburg

Gegeven het oorverdovende lawaai van het publiek waarin een pitcher zich in Major League Baseball concentreert op zijn wind-up en worp, is het nadrukkelijk om stilte vragen van een Grand Slam tennisser voor zijn service pure aanstellerij.

C. Schrijnemakers, Katholieke Universiteit Nijmegen

Door het afschaffen van de dienstplicht zal naast het aantal militairen ook het aantal mannelijke promovendi afnemen.

A.J.P. van Haasteren, Technische Universiteit Delft