Senaat VS weigert stemming GATT-verdrag

WASHINGTON, 29 SEPT. De Democratische senator Ernest Hollings houdt op zijn eentje de ratificatie door de Senaat van het Gatt wereldhandelsverdrag tegen. Als voorzitter van de commissie voor handel van de Senaat weigert hij het verdrag vóór de Congresverkiezingen van 8 november bij de Senaat in stemming te brengen. “Ik denk niet dat er wordt gestemd over Gatt”, zei hij gisteren.

Verwacht wordt dat het Huis het Gatt-verdrag zal aannemen. In de Senaat ligt het verdrag moeilijker omdat veel senatoren moeite hebben met de 12 miljard aan bezuinigingen en extra belastingen om de door het Gatt-verdrag gederfde opbrengsten van importtarieven goed te maken. Hollings vreest dat de textielindustrie in zijn deelstaat South Carolina de concurrentie uit arme landen niet aan zal kunnen, als Gatt wordt geratificeerd. Omdat Clinton niet populair is, staat het politiek goed om het niet met hem eens te zijn. Hollings wil uitgebreide hoorzittingen houden over de gevolgen van Gatt voor textiel en voor telecommunicatie.

Voor Clinton is de weigering van zijn partijgenoot Hollings een grote klap. De Democraten zullen bij de tussentijdse verkiezingen nog minder resultaat kunnen laten zien. Andere belangrijke Clinton-projecten zoals de hervorming van de gezondheidszorg en van de campagne-financiering zijn ook al mislukt.

Clinton had aan Hollings tegemoet willen komen door onder andere antidumpingwetten zodanig te veranderen dat buitenlandse bedrijven in de Amerikaanse 10 procent meer moeten vragen voor hun produkten dan op hun eigen markt.

Gisteren beloofde Clinton tijdens een persconferentie dat hij de Senaat na de tussentijdse verkiezingen weer terug zou roepen om over Gatt te stemmen. “Als het Congres vertrekt zonder Gatt aan te nemen dan vraag ik dat de Senaat de zitting niet beëindigt maar met reces gaat en dan terugkeert”, zei hij gisteren. Clinton en zijn medewerkers hopen dat senator Hollings met dit nare vooruitzicht alsnog door de knieën gaat.