Rode kruis

Terecht merkt Paul Schnabel op in zijn artikel 'Het Rode Kruis' (W&O, 15 september 1994) dat L. van Bergen, auteur van het boek 'De zwaargewonden eerst? Het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945', van neutraal waarnemer tot uiteindelijk beoordelaar wordt.

De heer Van Bergen probeert in zijn dissertatie de inspanningen van het hoofdbestuur, vrijwillig verricht, gedurende een lange periode (o.a. 1940-1945) aan de kaak te stellen, echter hij vervalt merkwaardigerwijs al snel in 'spelen op de man', onder andere op dr. H.K. Offerhaus. Deze laatste, en dit geldt ook voor de anderen, krijgt het zwaar te verduren.

De oogst aan negatieve en zeer suggestieve volzinnen is te groot. Het had van wetenschappelijker aard en piëteit getoond, wanneer de auteur was nagegaan of er nog familieleden in leven waren, die, aan de hand van nog in bezit zijnd materiaal, wellicht, met de auteur, tot een ander oordeel zouden zijn gekomen!

Dit regardeert de heer Schnabel overigens niet.

    • Mr A. van der Veen Vonk