Rectificatie

De kop van het artikel 'Vlaamse aardgasbus rijdt schoner maar trager' (W&O 22 sept.) was verkeerd. Hij had moeten luiden: 'Vlaamse waterstofbus rijdt schoner maar trager'.

Redactie