Personalia

Minister Melkert van emancipatiezaken heeft de Joke Smit-prijs 1993/1994 toegekend aan de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. De prijs - 15.000 gulden en een kunstwerk - wordt op 25 oktober uitgereikt in Den Haag. De Vereniging voor Vrouwenbelangen, de oudste emancipatievereniging in Nederland, kreeg de prijs voor haar “consequente streven naar een maatschappij van economisch zelfstandige en zorgzelfstandige vrouwen en mannen”. Eens in de twee jaar wordt de Joke Smit-prijs toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan de emancipatie van de vrouwen in Nederland.