Perry roept Navo op tot 'robuuster' optreden in Bosnië

SEVILLA, 29 SEPT. De Amerikaanse minister van defensie, William Perry, heeft de NAVO vanochtend opgeroepen tot een robuuster optreden in Bosnië. Met name de luchtmacht zou vaker ingezet moeten worden om VN-personeel te beschermen en overtredingen van afspraken met de VN over opstelling van zware wapens af te straffen. “Als we aan een actie beginnen moeten we dat met een indrukwekkend vertoon van macht doen om duidelijk te maken dat de regels die de NAVO stelt niet kunnen worden genegeerd”, aldus Perry.

Perry kreeg gedeeltelijk steun van zijn Franse en Britse collega's op de eerste ochtend van de informele bijeenkomst van de NAVO-ministers van defensie in Sevilla. De Britse minister van defensie Malcolm Rifkind waarschuwde echter dat er niet “uitsluitend om politieke redenen gebombardeerd of gedreigd zou moeten worden”. Ook de Franse minister van defensie, Léotard, had enig begrip voor Perry's oproep maar “zo'n beslissing tot harder optreden moet zeer proportioneel worden afgewogen”, aldus Léotard. Perry hoopt door een krachtiger optreden de Bosnische Serviërs te kunnen dwingen om de verdeling van Bosnië volgens het laatste vredesplan te accepteren.

De VN-opperbevelhebber in Bosnië, generaal Rose, waarschuwde gisteren tegen een uitbreiding van luchtaanvallen. “We kunnen ons niet naar vrede toe bombarderen”, aldus Rose.

Uit de discussies vanochtend bleek dat de Europese VN-troepenleveranciers in Bosnië zich verzetten tegen het opheffen van het wapenembargo. Zij zijn beducht voor de veiligheid van de militairen op de grond en hebben de Amerikanen gevraagd welke hulp Washington zal geven bij een eventuele evacuatie. De troepenleverende landen hebben, zo bleek in Sevilla, de wil om voorlopig nog in Bosnië te blijven.

Nederland vroeg de bondgenoten om in de 'veilige gebieden' troepen uit meerdere landen te stationeren. Dat zou volgens minister Voorhoeve van defensie een teken aan de Serviërs zijn dat zij met meerdere landen van doen hebben. Hij wil ook dat de andere NAVO-landen een bijdrage leveren in Bosnië. Nederland heeft een bataljon toegezegd tot juni 1995. Een aflossing van die eenheid moet volgens Voorhoeve nog worden gevonden.

Het is de eerste keer sinds 1966, toen Frankrijk zich terugtrok uit de militaire structuur van de NAVO, dat de Franse minister van defensie meedoet aan dit informele overleg van NAVO-ministers van defensie. In een artikel in El Pais zegt Léotard vanochtend dat Frankrijk die politieke beslissing uit 1966 niet wil herroepen. Maar nu de NAVO een eigen Europese identiteit krijgt en haar militaire concepten aanpast aan de nieuwe omstandigheden in Europa, wil Parijs die discussie van nabij volgen.

    • Willebrord Nieuwenhuis