Ontslagen dirigent biedt salaris aan; 'Gratis' Chung zou 120 ontslagen bij Opéra voorkomen

PARIJS, 29 SEPT. Myung Whun Chung, de ontslagen dirigent en muzikaal directeur van de Parijse opera Bastille, heeft opnieuw aangeboden tot het jaar 2000 kosteloos voor de Opéra te blijven werken. Maar hij stelt als voorwaarde dat het voorgenomen ontslag van 120 medewerkers van de Opéra dan niet doorgaat. De Opéra zou zo in zes jaar 40 miljoen francs (bijna 15 miljoen gulden) besparen op zijn salaris, het dubbele van de 20 miljoen francs die de opera uitspaart met het ontslaan van 120 medewerkers, aldus Chung. “Honderdtwintig mensen worden ontslagen en zij weigeren een gift van veertig miljoen”, zei Chung op een persconferentie. Hij voegde daaraan toe dat zijn aanbod geldt tot 14 oktober.

Chung moet de Opéra na de laatste voorstelling van Verdi's Simon Boccanegra op 14 oktober verlaten. In augustus werd hij door de interim-directie van de opera ontslagen omdat het contract dat hem door de vorige directeur Pierre Bergé werd gegund, exorbitant ruim zou zijn. Chung zou tot 2000 algehele zeggenschap over programmering en artiestenkeus hebben, plus een honorarium dat de gebruikelijke tarieven in het buitenland verre te boven ging, aldus Hugues Gall, die in '95 aantreedt als intendant van de Opéra.

Chung bood ook destijds aan voor niets verder te dirigeren, maar wilde geen afstand doen van zijn artistieke zeggenschap. Hij stapte naar de rechter, die zijn ontslag nietig verklaarde en aandrong op een schikking. Daarin werd overeengekomen dat Chung Simon Boccanegra nog mocht dirigeren en daarna de Opéra zou verlaten. Chung werd in 1989 aangesteld nadat het contract met de beoogd chef-dirigent Daniel Barenboim wat honorering en emolumenten betreft veel te ruimhartig was bevonden.

Het aantal werknemers van de Parijse Opéra, die al lange tijd wordt getroffen door stakingen en persoonlijke conflicten, wordt algemeen als buitenproportioneel beschouwd. Volgens Hugues Gall, die het theater wil stroomlijnen heeft Chung teveel artistieke verantwoordelijk die toebehoort aan de intendant. Chung, die duizend steunbrieven zegt te hebben ontvangen, kreeg bij de première van Simon Boccanegra vorige week een spontane ovatie van het publiek. Bij het slotapplaus wierpen talloze orkestleden hem bloemen toe. (AP)