NOS-personeel wil nieuwe voorzitter

ROTTERDAM, 29 SEPT. Het personeel van de NOS vindt de voormalig voorzitter van deze organisatie, dr. A van den Heuvel totaal ongeschikt om de nieuwe Nederlandse Programma Stichting te leiden. Volgens voorzitter D. Oosterbaan van de NOS-ondernemingsraad is dit gistermiddag gebleken tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van alle afdelingen binnen de NOS.

“Het vertrouwen in Van den Heuvel is tot nul gedaald. Hij kan dan ook geen voorzitter worden van de NPS”, zegt Oosterbaan. Een wilde staking die deze eis moest onderstrepen is volgens hem met moeite voorkomen.

Aanleiding tot de breuk is de rol die Van den Heuvel heeft gespeeld bij het opstellen van een driejarig contract met het commerciële productiebureau ID TV van Harry de Winter voor de aanlevering van 50 uren muziek- en dansprogramma's per jaar, bijna 80 procent van het totale aantal uren. Die programma's variëren van opera tot popconcerten, van reportages van de Uit-markt tot portretten van musici of balletdansers. De overeenkomst - ook wel 'deal memo' genoemd - voorzag bovendien in de overstap van vijf 'zware' NOS-medewerkers naar ID TV.

De vergaande samenwerking is volgens de ondernemingsraad in het geheim voorbereid door Van den Heuvel, drs. J. Riesenkamp, directeur-generaal van de afdeling cultuur van het departement en door de chef muziek en dans van de NOS, Piet Erkelens, die in januari programmadirecteur zou worden van de nieuwe cultuur-bv. Riesenkamp zit met Van den Heuvel en drs. A.van der Louw in de stuurgroep die de oprichting van de NPS voorbereidt. Hij weigert elk commentaar.

Volgens de ondernemingsraad is de benoeming van Erkelens als programma-directeur bij ID TV ook georganiseerd door Riesenkamp. NOS-directeur E. van Westerloo en tijdelijk NPS-directeur W. van Beusekom hebben verklaard dat ze niet op de hoogte waren van de besprekingen en besluiten.

De Nederlandse Programma Stichting is een afsplitsing van de huidige NOS, die als nieuwe zendgemachtigde op 1 januari 1995 culturele, informatieve en educatieve programma's op het scherm moet brengen. Volgens de mediawet dient veertig procent hiervan te bestaan uit cultuur. Nergens staat dat de NPS die programma's zelf moet maken. “Dat is inderdaad niet vastgelegd. Het staat ook niet in het nieuwe mediabesluit dat nu bij de Raad van State ligt. Daar zullen we ons dan ook tegen verzetten”, aldus de voorzitter van de ondernemingsraad. Het NOS-personeel beschouwt de plannen met ID TV als de inleiding op het einde van de publieke omroep. Men is bang dat een nieuwe organisatie straks alleen nog een kleine staf nodig heeft die er “in volledige afhankelijkheid van externe producenten” voor moet zorgen dat van buiten komende programma's worden doorgegeven.

Door het toenmalig ministerie van WVC is Van den Heuvel naar voren geschoven als 'voorzien' voorzitter, daarmee aangevend dat hij al was benoemd. Het NOS-personeel heeft de ondernemingsraad laten weten dat de officiële benoeming niet meer kan doorgaan. Verder wil men zo snel mogelijk een gesprek met D66-staatsecretaris A. Nuis van cultuur over de nu gerezen problemen.

OR-voorzitter Oosterbaan zegt dat sinds gisteren ook medewerkers van de radio in verzet zijn gekomen. “Deze overeenkomst is geheel en al vanuit de tv-sectie geëntameerd. Bij de radio wisten ze van niks. De samenwerking met ID TV heeft echter ook voor hen consequenties en een omroep als de VPRO voelt er helemaal niks voor om op die manier te werken”.

Interim NPS-directeur Van Beusekom en de nog niet benoemde NPS-voorzitter Van den Heuvel gaan praten met de directie van ID TV. De ondernemingsraad van de NOS wil dat 'de deal' weer ongedaan wordt gemaakt.