Market Garden

Helaas heb ik moeten constateren dat in een artikel over de herdenking van operatie Market Garden in NRC Handelsblad van 16 september nogal storende fouten zijn geslopen. De grootste blamage is wel de geplaatste foto, volgens het onderschrift voorstellende de Amerikaanse 82e Airborne Divisie landend in de omgeving van Eindhoven. Nu: de 82e Airborne Divisie is in 1944 niet in Eindhoven, maar in de regio Groesbeek-Grave-Nijmegen geland. Echter de foto kan nooit die landing weergeven; de foto is van jonger datum, gezien de Fairchild C-82A 'Packet' die erop afgebeeld staat. Deze vliegtuigen, waarvan er 223 zijn gemaakt, vlogen van 1945 tot 1948.

De auteurs Frits Groeneveld en Max Paumen hebben mij in dit artikel niet in de juiste context geciteerd. Het zogenoemd 'heerlijk leventje' tijdens de bezetting in Frankrijk leidde ik als een opgejaagde en moest voortdurend van het ene naar het andere onderduikadres. De 30 onderduikadressen benutte ik tevens voor het doorsluizen van gevluchte Nederlanders naar Zwitserland of Spanje. Dat de Tweede Wereldoorlog 'the best years of my life' is geweest, komt eveneens heel vreemd over. Mijn omschrijving heeft louter en alleen betrekking op de hechte vriendschap, die vijftig jaar geleden is gegroeid door anderhalf jaar lang geweldige risico's te delen met de Amerikaanse troepen aan het front.

    • J.M. Driessen