Grote fraude met bijstand in Rotterdam

ROTTERDAM, 29 SEPT. Bijna een kwart van de mensen die in Rotterdam bijstand ontvangt fraudeert. Dit blijkt uit een rapport over het fraudebeleid dat de sociale dienst dinsdag aan de gemeenteraad van Rotterdam heeft gepresenteerd.

De totale bijstandsuitgave (ABW, RWW en IOAW) van de gemeente Rotterdam bedraagt jaarlijks 1,2 miljard gulden; daarvan wordt vijftig tot zeventig miljoen ten onrechte uitgekeerd.

Het rapport is onder meer gebaseerd op een dossieronderzoek dat de dienst in 1993 en begin dit jaar heeft verricht onder 1.740 uitkeringstrekkers. Daarvan bleek 24 procent op onrechtmatige wijze een uitkering te ontvangen.

Dit percentage wordt aan twee vormen van fraude geweten. 'Witte' fraude en fraude door het onjuist opgeven van de woon- en leefsituatie.

Bij 'witte' fraude gaat het om mensen die naast hun uitkering, inkomsten hebben waarvan zij wel aangifte hebben gedaan bij ziekenfonds, bedrijfsvereniging of belastingdienst, maar niet bij de sociale dienst. Volgens de wethouder van sociale zaken en werkgelegenheid, H.J. Simons, bedraagt de 'witte' fraude 7 tot 9 procent. Hij schat de fraude door het onjuist opgeven van woon- en leefsituatie op tien procent. Over eventuele 'zwarte' fraude, waarbij sprake is van werk dat nergens wordt opgegeven, kon hij geen mededelingen doen.

De wethouder onderkende weliswaar de sociale problematiek bij bepaalde bevolkingsgroepen voor wie het vangnet niet meer toereikend is, maar zei “onverbiddelijk en hard” te zijn waar het notoire fraudeurs betreft.

De wethouder zei dat hij de beheersing van 'witte' fraude “in principe onder de knie begint te krijgen”, onder meer door koppeling van geautomatiseerde bestanden. Maar gevallen van 'zwarte' fraude zijn moeilijker beheersbaar, zei hij. Als reden noemde hij de complexe juridische bewijsvoering en de arbeidsintensieve aanpak om deze fraude op te sporen. Volgens Simons moet een Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF), waarvan hij zelf voorzitter is en dat bestaat uit medewerkers van de sociale dienst, het GAK, de belastingdienst, de politie en het openbaar ministerie, leiden tot een systematische opsporing en bestrijding van de zwarte fraude.