Ernst: homo geen probleem voor Kerk

ROTTERDAM, 29 SEPT. Bisschop H. Ernst van Breda vindt dat de rooms-katholieke kerk homoseksuelen en heteroseksuelen gelijkwaardig moet behandelen. De katholieke kerk moet homoseksuelen de ruimte geven; er is geen reden hun de sacramenten te weigeren, aldus mgr. Ernst in een vraaggesprek met de Gay-krant die morgen verschijnt.

Ernst: “Op de eerste plaats geldt voor zowel een bisschop als willekeurig welke pastor dat een homoseksuele man of vrouw gelijkwaardig is als mens en als gelovige aan de heteroseksuele mens. Een homoseksuele gelovige is eerst en vooral een gelovige. Die gelijkwaardigheid telt zwaar. Ten tweede moet noch de maatschappij noch de rooms-katholieke kerk zich fixeren op seks. Dat geldt zowel bij hetero- als bij homoseksuelen. In de beeldvorming gebeurt dat helaas veel te veel.”

Volgens bisschop Ernst is de spanning tussen de kerkelijke leer over seksualiteit voor homoseksuelen “veel urgenter” dan voor heteroseksuelen. “Het homoseksueel zijn is immers een onontkoombaar gegeven”, aldus Ernst, die de kerk oproept homoseksualiteit te aanvaarden en het geweten van homoseksuelen te eerbiedigen. “Met name jongeren die bij zichzelf ontdekken dat zij homoseksueel of lesbisch zijn, hebben het al moeilijk genoeg om zichzelf te aanvaarden.”

De bisschop verklaart het oneens te zijn met een uitspraak van bisschop Bomers van Haarlem van drie jaar geleden dat homo's en lesbiennes niet gelukkig kunnen worden. “Ieder mens kan gelukkig worden”, aldus Ernst. “Er kan een bepaalde vorm van lijden zijn, omdat men niet wordt geaccepteerd of omdat een spanningsveld tussen kerkelijke leer en realiteit als pijnlijk wordt ervaren. Het is de vraag hoe men met deze spanningen omgaat, maar er zich ongelukkig door voelen, hoeft in mijn ogen niet.”

Over het vertrek van bisschop Ph. Bär van Rotterdam, die aftrad na geruchten over homoseksuele contacten, zegt de Bredase bisschop: “De publieke discussie leverde in mijn ogen het inzicht op, dat homoseksualiteit daar in feite geen rol in speelde. Het ging erover of het celibaat al dan niet geschonden zou zijn. (-) Homoseksualiteit werd door 'het volk' niet als probleem ervaren. Daar sluit ik mij van harte bij aan. Stel dat er nu een bisschop zou opstaan die zou zeggen dat hij homoseksueel is. Hij houdt zich net als ieder ander aan het celibaat en dus is er geen enkel probleem”, aldus Ernst.

Bisschop Ernst wordt op 26 november opgevolgd door mgr. M. Muskens.