De stok van de paus

In een beschouwing over de gezondheid van de paus schrijft Marc Leijendekker in NRC Handelsblad van 23 september dat deze wegens loopproblemen een stok is gaan dragen. Hij draagt de stok in zijn linkerhand. Volgens zijn artsen moet het dan duidelijk zijn dat die stok niets te maken heeft met de onlangs geopereerde heup, want dat was immers rechts.

Hier dreigt een misverstand. Bij het dragen van een stok om een been te ontlasten is het juist noodzakelijk om die stok in de andere (contralaterale) arm te dragen. Dit vanwege het natuurlijke looppatroon van de mens: in stap of draf worden linkerarm en rechterbeen gelijktijdig verzet en vervolgens de rechterarm en het linkerbeen. Wij zijn dus geen telganger waarbij gelijktijdig de beide linker en vervolgens de beide rechter ledematen worden verzet (dat recht is voorbehouden aan alle kameelachtigen, enkele honden en paarden). Het is voor de mens onnatuurlijk om gelijktijdig rechterarm en rechterbeen te verplaatsen. Ook indien men vanwege pijn in het rechterbeen een stok wil dragen. In dat geval dient men die stok dus in de linkerhand te houden.

    • Dr J.M. Heslinga