Commissie wenst meer democratie in CDA

DEN HAAG, 29 SEPT. Leden van het CDA moeten de lijsttrekker van hun partij kunnen kiezen. Ook moeten ze de mogelijkheid krijgen zich uit te spreken over de rangorde van kandidaten op de lijst voor de Tweede Kamer.

Dat zijn enkele van de opvallendste aanbevelingen uit het nog vertrouwelijke rapport van een partijcommissie, die voorstellen moet doen over een democratisering van de interne partijorganisatie. Het rapport volgt op het rapport-Gardeniers waarin de interne structuur en cultuur van de partij zwaar onder vuur kwamen te liggen. De voorstellen van de commissie Appèl en Weerklank II dienen de partijorganisatie verregaand te democratiseren. Het partijbestuur moet zich 14 oktober over het rapport uitspreken, waarna het openbaar wordt.

Tot nu toe bepaalt de partijvoorzitter, samen met de partijleider en enkele andere prominenten in het CDA, de samenstelling van de kandidatenlijst. Het partijbestuur waarin de regionale afdelingen zijn vertegenwoordigd, mag pas in een later stadium enkele aanpassingen aanbrengen. Daarnaast bestaat nog enige ruimte voor voorkeursacties vanuit de regionale afdelingen. Verkiezing van de lijsttrekker en de kandidatenlijst door de CDA-leden moet deze centralistische praktijk doorbreken.

De commissie onder leiding van de Groningse Kamerkringvoorzitter L. Klaassen levert verder kritiek op het functioneren van CDA-politici. Die profileren zich teveel als bestuurder, en te weinig als volksvertegenwoordiger, schrijft de commissie. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau moeten functioneringsgesprekken met de afgevaardigenden worden ingevoerd, waarin aan dit aspect speciaal aandacht wordt besteed.

De commissie wil ook het partijbestuur verregaand verkleinen. Dat bestaat nu uit bijna zeventig leden omdat alle regionale afdelingen en lobbies daarin vertegenwoordigd moeten zijn. Door zijn omvang kan het bestuur geen echte leiding geven. Daarom wil de commissie het aantal stemhebbende leden terugbrengen tot 25; de leden van het dagelijks bestuur, de voorzitters van de provinciale afdelingen en van de bestuurscommissies. Het Vrouwenberaad moet worden opgeheven en zich omvormen tot een vrouwennetwerk.