Christelijk vwo Franeker voorlopig van de baan

HARLINGEN, 29 SEPT. Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) heeft vanmorgen de oprichting van een protestants-christelijk atheneum in Franeker van het Plan van Scholen geschrapt. Ze zal een onafhankelijk onderzoek instellen naar de leerlingenprognose van de school.

De staatsecretaris deed dit onder druk van de regeringspartijen PvdA, VVD en D66 en van de oppositiepartij Groen Links. In de vaste Kamercommissie Onderwijs spraken deze fracties zich gisteren uit tegen de stichting van een atheneum aan de protestants-christelijke scholengemeenschap Anna Maria van Schurman (VBO, MAVO, HAVO, 900 leerlingen) in Franeker, omdat dit een negatief effect zou hebben op leerlingenaantallen van scholen met VWO in de omgeving. Netelenbos heeft een nader onderzoek aangekondigd naar de prognoses van het aantal leerlingen dat een VWO in Franeker zou trekken, omdat hierover verschil van mening bestaat. De protestants-christelijke besturenraad becijferde dat een VWO-opleiding in Franeker een leerlingenaantal van 257 zou halen (de stichtingsnorm is 255), maar de besturenorganisatie van het openbaar onderwijs kwam uit op 200. De staatssecretaris wil nu dat een onafhankelijke instantie samen met beide organisaties een nieuwe prognose maakt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn definitief.

De scholengemeenschap in Franeker vraagt al jaren toestemming voor een atheneum-afdeling, omdat de school naar eigen idee niet compleet is en ouders zouden vragen om een christelijk VWO dicht in de buurt. Nu reizen Franeker atheneum-leerlingen naar de scholengemeenschap Simon Vestdijk (1450 leerlingen) in Harlingen en naar het Titus Brandsma College in Bolsward (560 leerlingen). Beide scholen vrezen leerlingen te verliezen wanneer er in Franeker een christelijk atheneum wordt opgericht. In Harlingen wordt dit verlies geschat op 300. De gemeenteraden van Harlingen en Bolsward, met uitzondering van het CDA evenals de VVD-en PvdA-fracties in de raad van Franekeradeel zijn tegen oprichting van een christelijk VWO. Ook Gedeputeerde Staten van Friesland adviseerden negatief. Directeur D. de Boer van de Franeker scholengemeenschap reageerde vanmorgen teleurgesteld op het besluit van de staatssecretaris. Hij vraagt zich af of een (vierde) aanvraag voor de start van een christelijk VWO aan zijn school nog wel zin heeft. “Daarop moeten we ons samen met het bestuur bezinnen. Want zo'n aanvraag moet wel een redelijke kans op succes hebben en gezien de verhoudingen in de Tweede Kamer lijkt het daar niet op.” Overigens kent De Boer “geen hard-feelings” tegenover de protesterende scholen. Rector F. Boersma van Simon Vestdijk zei het succes “bescheiden” te zullen vieren met zijn docenten. “Er gaat nu zo snel mogelijk een uitnodiging richting Franeker om te praten over samenwerking. We kunnen niet jaren blijven vechten.”