CDA

Wat fijn dat een jonge vent bereid is gevonden het CDA-voorzitterschap op zich te nemen.

Wat verfrissend dat de commissie en het bestuur iemand 'van de vloer - uit de achterban' gevonden hebben die niet belast is met Kamer- en raadsdenken maar wel behoorlijke bestuurlijke ervaring in zijn ransel heeft. Laten wij vooral een volkspartij blijven, waar ongeacht leeftijd en politieke carrière capabele mensen uit de maatschappij wordt ingezet. De 'jongeren' in het CDA zijn prima in staat het welzijn van jong én oud in het vizier te houden. Er wordt nu een duidelijke weg zichtbaar hoe het CDA in de toekomst denkt om te gaan met de wensen en noden van de bewoners van stad en platteland, van jong en oud. Hierbij is een coach nodig. Laten wij, als CDA, Hans Helgers voldoende ruimte van handelen geven en hem waar nodig met onze politieke ervaring steunen.

    • Piet Nefs E.A. Zevenbergen