Verzet tegen afspraak met producent; Conflict tussen NOS en IDTV over kunstprogramma's

HILVERSUM, 28 SEPT. De onafhankelijke producent van televisieprogramma's IDTV zal volgende week een kort geding aanspannen tegen de Nederlandse Programma Stichting (NPS), als deze besluit een volgens IDTV overeengekomen toekomstig samenwerkingsverband voor het produceren van kunstprogramma's niet door te laten gaan. Dit deelde IDTV-directeur Harry de Winter vanmorgen telefonisch mee.

De NPS, een afsplitsing van de NOS, wordt per 1 januari 1995 een volwaardige A-omroep op het derde net en zal dan de culturele, informatieve en educatieve programmering voor haar rekening nemen. De NOS zendt nieuws, sportevenementen en parlementaire berichtgeving uit. De NPS moet volgens de nieuwe Mediawet veertig procent van haar zendtijd besteden aan programma's van culturele aard. Van deze culturele programma's moet twintig procent gaan over kunst.

Het omstreden samenwerkingsverband tussen NPS en IDTV is uitgewerkt in een zogenoemd deal memo van het NOS-bestuur en IDTV. Vijf medewerkers van de NOS, onder wie de chef-muziek en dans Piet Erkelens, zouden van de NOS overstappen naar een nieuw op te richten IDTV-afdeling ID-Cultuur. Deze zou in samenwerking met de NPS de komende twee jaar 50 programma-uren vullen voor een bedrag van 100.000 gulden per uur, in totaal 5 miljoen gulden. Bovendien zou IDTV gelden krijgen uit stimuleringsfondsen voor culturele omroepprodukties.

Volgens de voorzitter van de Ondernemingsraad van de NOS, D. Oosterbaan, kan het bedrag dat IDTV zou ontvangen aldus oplopen tot 12 miljoen gulden.

Gisteren dreigde bij de NOS een staking uit te breken onder bijna honderd medewerkers die zich tegen de samenwerking met IDTV verzetten, aldus OR-secretaris H. Passchier. Als IDTV zoals gepland 50 programma-uren zou vullen zouden er voor dertien mensen bij de NPS slechts 15 programma-uren overblijven, aldus Passchier - die de opdracht aan ID-cultuur een 'bruidsschat' voor NOS-chef Erkelens noemt.

De interim-directeur van de NPS, W. van Beusekom, heeft naar aanleiding van het protest besloten de samenwerking met IDTV gedeeltelijk af te blazen. “We blijven wel samenwerken, maar het zwaartepunt van de produkties blijft binnen de NPS”, aldus Van Beusekom.

Volgens van Beusekom is er geen sprake van een overeenkomst met IDTV. “Zolang wij nog niet onafhankelijk van de NOS zijn, zijn we daar niet toe gerechtigd”, stelt hij. Harry de Winter is ervan overtuigd dat de samenwerking voor 50 uur cultuurprogramma's nog in het geheel niet van de baan is. “Ik heb een brief van een jurist van de NPS waarin staat dat er totale overeenstemming over de memo deal is bereikt. Dat is een keiharde juridische basis.” Volgens De Winter dreigt er geen enkel gevaar voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van de kunstprogrammering bij de NPS als hij de opdracht toch krijgt:“ Wij kunnen het cultuurbeleid niet bepalen. We werken in opdracht en de NPS blijft eindverantwoordelijke.”