Van Haaren interim-directeur van het NAi

ROTTERDAM, 28 SEPT. Het bestuur van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam heeft H.J.A.M. van Haaren benoemd tot interim-directeur van het instituut. Van Haaren zal deze functie bekleden tot er een nieuwe directeur van het Nederlands Architectuurinstituut is gevonden. De selectie van een nieuwe directeur zal minstens drie maanden in beslag nemen.

Eerder deze maand zag de in juli benoemde nieuwe directeur, Frits Becht, alsnog af van zijn functie, omdat hij de financiële toekomst van het architect te onzeker vond. H.J.A.M. van Haaren was eerder onder meer Hoofd Esthetische Dienst van de Centrale Directie PTT, directeur van de Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam en voorzitter van de Faculteit der Kunsten en Architectuur van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken. Hedy d'Ancona wordt met ingang van 15 oktober de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Nederlands Arhitectuurinstituut. Zij volgt jhr. Beelaerts van Blokland op. Ir. C. Hakstege, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, wordt de nieuwe penningmeester van het bestuur. Hij volgt A.L.L.M. Asselbergs op.