Tekorten opgelost van Groningse bejaardenhuizen

GRONINGEN, 28 SEPT. Gedeputeerde Staten en de Vereniging Nederlandse Bejaardenoorden hebben een principe-akkoord gesloten over een regeling voor het wegwerken van eerder dit jaar gesignaleerde tekorten. Dertig van de zestig Groningse bejaardenoorden bleken in ernstige geldnood te verkeren. Om de problemen het hoofd te bieden stelde het provinciebestuur in maart een plan van aanpak vast dat grotendeels effect blijkt te hebben gehad. Het voorziene tekort tot en met 1994 bedraagt ongeveer zes miljoen gulden. De tehuizen namen maatregelen om efficiënter te kunnen werken, zoals het uitbesteden van maaltijdbereiding of het verlagen van algemene kosten. Ze hebben daarmee ongeveer de helft van het totale tekort van zes miljoen ingelopen. Omdat verdere bezuinigingen volgens een woordvoerder van de provincie niet mogelijk zijn zonder de kwaliteit van de zorg aan te tasten, heeft de provincie nu besloten het resterende tekort van drie miljoen gulden bij te passen.