PvdA'er Ritzen voor selectie van studenten

DEN HAAG, 28 SEPT. Universiteiten en hogescholen moeten meer mogelijkheden krijgen om studenten te selecteren. Sommige opleidingen moeten aan eerstejaarsstudenten hogere eisen voor toelating kunnen stellen dan alleen een HAVO- of VWO-diploma.

Dit heeft minister Ritzen (onderwijs) gisteren gezegd tijdens een debat in de Eerste Kamer over studiefinanciering. Om welke studierichtingen het gaat en welke eisen die zouden moeten stellen, liet Ritzen in het midden. Volgens een woordvoerder van zijn ministerie is dat afhankelijk van het komende overleg met de universiteiten en hogescholen over verandering van de structuur van het hoger onderwijs.

Op dit moment biedt een VWO-diploma in principe toegang tot alle universitaire studies en een HAVO-diploma tot hoger beroepsonderwijs. Wel mogen diverse hbo-opleidingen (scholen voor journalistiek, hogere hotelschool, kunst-opleidingen) aanvullende eisen stellen. Aan de universiteit wordt bij toelating tot studierichtingen waarvoor een numerus fixus geldt (onder meer geneeskunde) rekening gehouden met eindexamencijfers.

Het is de eerste keer dat PvdA-minister Ritzen zich openlijk uitspreekt in de discussie over meer selectie 'aan de poort' in het hoger onderwijs. Coalitiepartner VVD is al lang voorstander van selectie aan de poort, de PvdA was altijd tegen.

In de regeringsakkoord van het kabinet-Kok wordt voorgesteld om in het hoger onderwijs korte, driejarige, 'bachelor'-studies in te voeren en aanvullende tweejarige opleidingen tot 'master'-niveau. Maar volgens de woordvoerder van het ministerie is “ten aanzien van de stelselherziening nog alles open”. “We zijn af van het idee van een bachelor's-opleiding met een tweejarige master's als vervolg, zoals wel nog in het regeerakkoord staat.”

Volgens de woordvoerder zal Ritzen pas rond de begrotingsbehandeling in november nadere uitlatingen doen over de plannen.