Long- en builenpest breidt zich verder uit over India

NEW DELHI, 28 SEPT. Op zeer uiteenlopende plaatsen in India zijn het afgelopen etmaal in totaal zo'n 200 mensen opgenomen met de symptomen van de gevreesde longpest, die eind vorige week dood en verderf zaaide in de Westindiase stad Surat. Ook een andere vorm van de ziekte, de builenpest, grijpt om zich heen. In Surat zelf herneemt het leven intussen enigszins zijn normale gang.

De Indiase regering verklaarde gisteren bij monde van een medewerker van premier Narasimha Rao dat er geen reden tot paniek is en dat er voldoende medicijnen in het land zijn om de pestpatiënten te behandelen. Een vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in New Delhi onderschreef deze versie.

Wel heeft de regering gisteren opdracht gegeven tot de import van vijf ton tetracycline, een middel waarmee de longpest tamelijk eenvoudig kan worden genezen. Hiermee kunnen twintig miljoen capsules worden vervaardigd, terwijl er al 72 miljoen capsules in voorraad zijn.

Verontrustend was vooral het nieuws gisteravond dat er in de oostelijke stad Calcutta en omgeving zeven gevallen van longpest zijn vastgesteld. Alle patiënten waren de afgelopen dagen uit Surat gearriveerd. Van enkele tientallen anderen staat nog niet vast of ze aan de zeer besmettelijke ziekte lijden. Calcutta, dat naar schatting elf miljoen inwoners telt, geldt als een van de armste en vuilste steden in India en een besmettelijke ziekte kan er zich in principe razendsnel verspreiden.

In de grote havenstad Bombay (twaalf miljoen inwoners) staan 42 mensen onder behandeling, maar tot dusverre is van geen enkele patiënt bevestigd dat hij of zij aan de ziekte lijdt. Wel zijn er elders in de staat Maharashtra, waarvan Bombay de hoofdstad is, 117 verdachte gevallen geconstateerd. De autoriteiten zijn begonnen met huiszoekingen naar eventuele pestslachtoffers, een reusachtig karwei in een metropool als Bombay.

De hoofdstad New Delhi, die gisteren werd opgeschrikt door twee zekere gevallen van longpest, zag het aantal patiënten met de symptomen van longpest tot twintig stijgen. Ook bij hen staat echter nog niet vast dat ze daadwerkelijk aan de ziekte lijden. Een van de patiënten is de onderdirecteur van het nationale ziekenhuis voor besmettelijke ziekten, die de afgelopen dagen zelf in Surat op bezoek was. Deze weigerde echter zichzelf in het ziekenhuis in quarantaine te laten houden, volgens Indiase kranten omdat hij en zijn familie vonden dat het ziekenhuis te vies was.

Ook uit andere delen van India komen er berichten over zieken met de symptomen van hoge koorts, ademhalingsmoeilijkheden en bloed in het speeksel. Het gaat bijna steeds om vluchtelingen uit Surat. In Madhya Pradesh, dat grenst aan de deelstaat Gujarat waartoe Surat behoort, werden er in totaal 22 mensen in het ziekenhuis opgenomen en in een andere buurstaat, Rajasthan, 29. Ook uit Uttar Pradesh en Orissa komen er meldingen van enkele verdachte gevallen en zelfs in de zeer ver van Surat gelegen zuidelijke deelstaat Tamil Nadu lijken er enkele gevallen te zijn gesignaleerd.

In Surat, waar de ziekte vorige week het eerst toesloeg, lijkt het ergste leed intussen geleden. Weliswaar overleden gisteren nog drie mensen, maar het aantal nieuwe gevallen van de ziekte is in vergelijking tot de eerste dagen bescheiden. Gisteren werden er 57 mensen met verdachte symptomen opgenomen. Het officiële dodental staat nu op 46 voor Surat alleen en op 55 voor de staat Gujarat. Veel inwoners van de sloppenwijken, waar de ziekte het hardst heeft toegeslagen, verwoestten opnieuw enkele particuliere kliniekjes uit woede over de vlucht van een deel van de artsen voor de pest.

Sommige winkeliers openden gisteren voor het eerst sinds vorige week hun zaak. Ook veel fabrieken hernamen weer het normale produktieproces. Niettemin hielden de meeste ondernemers hun poorten gesloten. Een diamantair verklaarde dat hij zijn zaak nog zeker een maand gesloten dacht te houden.

Inwoners van Surat klagen dat het opruimen van afval nog steeds veel te langzaam gaat. Ook zouden er gisteren meer dode ratten zijn aangetroffen dan de voorgaande dagen, wat de voorbode kan zijn van een nieuwe golf van ziektekiemen. Bovendien weigeren vooral moslim-families om hun doden te cremeren en blijven die begraven, hetgeen risico's voor de verdere verspreiding van de ziekte met zich meebrengt.

Slecht nieuws voor de autoriteiten in Surat was intussen dat er ook elf gevallen van builenpest in de stad zijn waargenomen, de ziekte die ook wel bekend staat als de Zwarte Dood. Alle elf slachtoffers waren kinderen beneden de elf jaar. Al eerder had de builenpest zich op grotere schaal aangediend in de buurstaat Maharashtra. Vooral rond de plaats Beedh baart de toestand de autoriteiten zorgen. Hier zijn inmiddels 181 gevallen van builenpest geconstateerd. Voor heel Maharashtra bedraagt het cijfer 216.

De deelstaatregering van Maharashtra is van plan de hele staat met het gif BHC te behandelen, in de hoop de rattenvlooien uit te roeien. De vlooien zijn de dragers van de ziektekiemen van zowel de longpest als de builenpest. De operatie zal de staat 216 miljoen rupees (ruim dertien miljoen gulden) kosten.

Een toenemend aantal landen heeft inmiddels medische controles ingevoerd voor reizigers uit India. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa laat passagiers ook onderzoeken voordat ze aan boord van het vliegtuig naar Europa gaan. Diplomaten van de lidstaten van de Europese Gemeenschap en de aanstaande lidstaten kwamen gisteren echter na overleg tot de conclusie dat er nog geen reden is voor ingrijpende maatregelen. Ze raadden hun landgenoten slechts aan niet naar Gujarat te gaan.

    • Floris van Straaten