'Kans op pestimport via Schiphol uitgesloten'

De Hoofdinspectie Volksgezondheid en de Medische Dienst van Schiphol hebben vanmorgen besloten passagiers uit India, waar een pestepidemie is uitgebroken, nog niet aan een medische controle te onderwerpen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor India ook nog geen negatief reisadvies uitgebracht. In een aantal omringende landen en elders (onder meer in Duitsland en de Verenigde Staten) zijn inmiddels wel strenge maatregelen uitgevaardigd ter controle van reizigers uit India. Pakistan heeft de vluchten tussen Bombay en Karachi geannuleerd; in Bangladesh, Pakistan, Thailand en de Filippijnen worden passagiers uit India bij aankomst systematisch aan een medische controle onderworpen.

De kans dat Westerse toeristen in India in contact komen met personen met longpest hebben, is “uitgesloten” volgens de Hoofdinspectie Volksgezondheid.

“De pest is een ziekte die niet aan komt waaien, je moet haar zoeken in sloppenwijken”, aldus R.J. Ligthelm, internist op de tropenafdeling van het Rotterdamse Havenziekenhuis. Artsen, verpleegkundigen of journalisten die in het gebied werkzaam zijn, wordt echter geadviseerd zich te laten vaccineren. “We moeten ons in het Westen niet laten leiden door onnodige paniekgevoelens. De reacies in de media zijn overtrokken, in West-Europa zullen we waarschijnlijk geen enkel importgeval constateren”, aldus de internist.

De systematische controle van passagiers uit India op de luchthaven van Frankfurt noemt Ligthelm een “wassen neus” omdat iemand die besmet is geraakt, korte tijd na de controle “alsnog doodziek kan worden”.

De Medische Dienst Schiphol ziet ook geen reden tot paniek. De kans dat er op Schiphol besmette passagiers zullen arriveren wordt door het hoofd van de Medische Dienst, R. Voorberg, “miniem” geacht. Er is besloten geen systematische controle uit te voeren op de luchthaven, “alleen mensen met koorts zullen grondig onderzocht worden”. Deze mensen zijn in het vliegtuig reeds “héél ziek, hebben hoge koorts, eten niets meer en zijn tot niets in staat”, aldus Voorberg.