Haarlemmermeer mag Floriade organiseren

De eerstvolgende Floriade, een tuinbouwtentoonstelling van internationale allure, wordt in 2002 gehouden in Haarlemmermeer. Dat heeft de initiatiefnemer, de Nederlandse Tuinbouwraad, gisteren besloten in Rotterdam.

ROTTERDAM, 28 SEPT. Twee burgemeesters, allebei ex-staatssecretaris, maar zeer verschillend van gemoedstoestand. Zojuist is bekend geworden dat Haarlemmermeer uit vier gegadigden is gekozen om de Floriade 2002 te organiseren. “Dit is voor ons een glorieuze dag”, verklaart een opgetogen J. van Houwelingen, nog maar kort burgemeester van de uitverkoren gemeente. Zijn collega G. Brokx van Tilburg, een van de afgewezen kandidaten die hoge ogen dacht te gooien, is diep teleurgesteld: “Men heeft een kans laten lopen om nu eens buiten de Randstad te gaan.”

Het hoge woord valt na een symposium in het congrescentrum van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, waar niets is nagelaten om Nederland als tuinbouwnatie te propageren. Bloemstukken staan hoog opgetast, uiteenlopende vruchten des velds scharen zich in het gelid en fraai gestileerde dames lopen rond in fuchsia-kleurig uniform. Tegen zessen betreedt J.J. Langeslag, voorzitter van de Tuinbouwraad, het podium om een wachtende menigte te vertellen dat Haarlemmermeer met de eer gaat strijken.

Het bericht wordt met applaus begroet, vooral uit de hoek van de Haarlemmermeerders, terwijl elders in de zaal een lichte kater wordt verwerkt. Daar staan vertegenwoordigers van Utrecht/ Houten, Midden-Delfland/Rotterdam en Tilburg, die ook op voorhand tonnen spendeerden om de nog ver verwijderde buit binnen te halen, maar vlak voor de eindstreep uit de boot vielen. Dat het volgens Langeslag een 'close-finish' betrof, is voor hen slechts een schrale troost.

Sterke punten voor Haarlemmermeer blijken de nabijheid van Schiphol (waar buitenlandse bezoekers kunnen neerdalen) en de “internationale naamsbekendheid en aantrekkingskracht” van het naburige Amsterdam. Daarnaast heeft de financiële onderbouwing van de plannen een doorslaggevende rol gespeeld. “De begroting van Haarlemmermeer is degelijk en realistisch”, vertelt Langeslag namens de vaderlandse sier- en voedingsmiddelenteelt. “Veruit de grootste post aan inkomstenzijde is de opbrengst uit kaartverkoop. Deze kandidaat is erin geslaagd de afhankelijkheid van deze post laag te houden.”

Daarmee verwijst hij impliciet naar de vorige Floriade, die van 1992 in Zoetermeer. Dat spektakel trok weliswaar 3,3 miljoen mensen uit binnen- en buitenland, maar moest niettemin de boeken met een tekort van ruim negen miljoen gulden afsluiten. Den Haag en Zoetermeer zijn daar samen voor opgedraaid; het heeft een Zoetermeerse wethouder nog de kop gekost. Oorzaak van het verlies waren de tegenvallende uitgaven van bezoekers, een verschijnsel waar Haarlemmermeer (met een Floriadebudget van 117 miljoen) zich krachtig tegen wil wapenen.

Als alles doorgaat, want 2002 is nog ver weg, komt de volgende tuinbouwexpo op een vijftig hectare groot terrein tussen Hoofddorp en Haarlem, aan de rand van het Haarlemmermeerse bos. Brokx van Tilburg doet over die locatie nogal smalend door te verwijzen naar de vijfde Schipholbaan die in 2003 gereed moet zijn. “Dat zou wel eens een grote bouwput kunnen worden.”

En dan de geluidshinder van vliegtuigen, bron van frustratie voor omwonenenden en misschien ook een factor die het bezoekersaantal drukt. Maar voorzitter Langeslag tilt niet zwaar aan dit euvel: “Ook één van onze leden was daar ongerust over en daarom is hij een paar dagen in het Haarlemmermeerse bos gaan bivakkeren. De hinder was wel storend, maar niet te storend om Haarlemmermeer te laten schieten.”

    • F.G. de Ruiter