Geld voor renovatie Mesdagmuseum

DEN HAAG, 28 SEPT. De financiering voor de restauratie en uitbreiding van het Rijksmuseum H.W. Mesdag in Den Haag is rond. De Rijksgebouwendienst en het Van Goghmuseum hebben hierover overeenstemming bereikt. Het van Goghmuseum is sinds 1990 eigenaar van het Mesdagmuseum. De Rijksgebouwendienst start in 1995 met de verbouwing. De kosten bedragen 5,75 miljoen gulden. Daarvan wordt 550.000 door het Van Goghmuseum betaald, de resterende 5,2 miljoen is uit het rijkspotje van het Deltaplan Cultuurbehoud. Het museumgebouw zal zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat worden hersteld. In het aangrenzende woonhuis van Mesdag aan de Laan van Meerdervoort wordt het atelier van de schilder nagebouwd.