'Geen Russische wapens naar Iran'

WASHINGTON, 28 SEPT. President Clinton heeft er gisteren bij zijn Russische ambtgenoot Jeltsin op aangedrongen om de wapenverkopen aan Iran te staken. Om aan harde valuta te komen verkocht Rusland vorig jaar voor één miljard dollar aan onderzeeërs, rakettechnologie en andere wapens aan Iran, dat in de Verenigde Staten op de lijst staat van landen die internationaal terrorisme steunen. Ook Libië, dat samen met Irak, Soedan en Noord-Korea eveneens op die lijst staat, koopt wapens in Rusland.

De wapenverkopen vormen een pijnlijk onderwerp voor Jeltsin, die eerder mede op aandringen van Amerika de leverantie van raketmotoren aan India heeft gestaakt. Volgens de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, is er echter een oplossing voor het meningsverschil in zicht.

De directeur van de Centrale Inlichtingendienst (CIA), James Woolsey, waarschuwde vrijdag dat Iran ook probeert in Rusland aan complete kernwapens, dan wel nucleair materiaal en technologie te komen. Volgens Woolsey is Iran over acht tot tien jaar zover dat het zelf kernwapens kan bouwen, waarbij hulp van buitenaf van doorslaggevend belang is. Iran zelf heeft altijd met kracht ontkend er een kernwapenprogramma op na te houden. Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) heeft tot dusverre geen bewijzen gevonden van zo'n programma.

Woolsey beschuldigde overigens ook het Iraanse buurland Irak ervan bezig te blijven met het verwerven van massa-vernietigingswapens. Volgens de CIA-directeur verbergt Bagdad nog altijd “Scud-raketten, chemische munitie en zijn hele biologische wapenprogramma”. Irak bouwt nu bergplaatsen diep onder de grond om massa-vernietigingswapens te produceren en op te slaan, aldus Woolsey.

Zijn uitspraken gaan rechtstreeks in tegen de bevindingen van de commissie van de Verenigde Naties die na de oorlog om Koeweit aan het werk is gegaan om Irak van zijn massa-vernietigingswapens te ontdoen. Deze commissie, die talloze groepen inspecteurs Irak in heeft gestuurd, toont zich er zeker van dat het land is ontwapend. Een permanent controlemechanisme gaat volgende maand werken.

Rusland, gesteund door Frankrijk en China, is er nu voorstander van de VN-sancties tegen Irak op termijn te versoepelen. De Franse minister van buitenlandse zaken, Alain Juppé, verwoordde gisteren nog een dergelijk standpunt. Washington verzet zich hier echter met kracht tegen. (Reuter, AP)