'Fed' stelt verhoging rente uit tot beter zicht op economie van VS

NEW YORK, 28 SEPT. De rente in de Verenigde Staten is gisteren ongewijzigd gebleven. De Federal Open Market Committee (FOMC), het beleidsbepalend orgaan van de Federal Reserve Board, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, beeindigde gisteren na vier uur zijn vergadering zonder actie te ondernemen.

De meeste analisten verwachtten dat al dat de FOMC de rente ongemoeid zou laten. Na de vorige vergadering in augustus ging de rente met 50 basispunten (0,5 procentpunt) omhoog en voegde de Fed daar aan toe: “Deze stappen worden voldoende geacht, ten minste voor de komende tijd, om het doel van gelijkmatige non-inflatoire groei te kunnen verwezenlijken.” Een ander argument was de lichte daling van de economische groei in de VS die de laatste twee maanden is waar te nemen.

Het was de zesde FOMC-vergadering van dit jaar. De FOMC vergadert acht keer per jaar. Vijf keer is tot nu toe de rente verhoogd, waarvan een keer tussen twee vergaderingen door, zodat de geldmarktrente nu op 4,75 procent staat en het disconto op 4,0. De geldmarktrente is de rente waartegen banken van elkaar lenen, het disconto is wat banken betalen voor leningen van de centrale bank. De FOMC bestaat uit zeven vaste leden en vijf roulerende presidenten van federale bankdistricten.

Laura d'Andrea Tyson, voorzitter van de economische adviesraad van de president, zei in een reactie dat een verdere renteverhoging dit jaar ingecalculeerd is in de economische groeiverwachting van de regering-Clinton, die op ongeveer 3 procent staat. Voor volgend jaar zei Tyson een groei van ongeveer 2,7 procent te verwachten.

Aan de reacties op de financiele markten was te zien dat veel handelaren toch rekening hielden met een geldverkrapping door de Fed. De dollar verloor terrein aan de Japanse yen en de Duitse mark. Ook de 30-jarige staatsobligatie zakte een half punt in koers tot 96, terwijl het rendement steeg tot 7,84 procent, omdat handelaren twijfelden aan de bereidheid van de 'Fed' om met renteverhogingen een ferme houding tegen inflatie in te nemen. Het Dow Jones-gemiddelde van de dertig belangrijkste industrie-aandelen, die in anticipatie op het uitblijven van renteverhogingen eergisteren al was gaan stijgen, maakte om twee uur gistermiddag een duik toen duidelijk werd dat de Fed zich van actie onthield. Later herstelde het Dow-Jonesgemiddelde zich weer en eindigde dag 13,80 hoger op 3863,04.

Een van de Fed-watchers die wel een renteverhoging verwachtte is Marilyn Schaja, geldmarktanalist bij investeringsbank Donaldson, Lufkin & Jenrette. Schaja schreef vorige week in haar rapport 'Eye on the Fed', dat een paar dagen voor elke FOMC-vergadering uitkomt, dat de Fed de rente zou gaan verhogen. “De beslissing zal waarschijnlijk de moeilijkste zijn die de FOMC in 1994 neemt”, schreef Schaja.

“Ik ben zeer verbaasd”, aldus Schaja gistermiddag toen duidelijk was de Fed zich van actie onthield. “Volgens mij wezen de economische gegevens, zoals oplopende inflatiecijfers, het hogere capaciteitsgebruik in de industrie en stijgende grondstoffenprijzen op de noodzaak om de rente te verhogen. Dat is niet gebeurd.” Volgens Schaja was het ditmaal een moeilijke voorspelling voor haar geweest maar gelukkig hing er weinig van af. “Maar het is natuurlijk wel prettig om het juist te raden want dat vergroot je geloofwaardigheid bij clienten.” Schaja had alle voorgaande renteverhogingen dit jaar wel goed geraden, hoewel ze in augustus niet verwachtte dat de geldmarktrente met zoveel (50) basispunten zou worden verhoogd.

Volgens Schaja wacht de Fed de economische cijfers over september af voordat er weer actie te verwachten is. De volgende vergadering van de FOMC is op 15 november maar de FOMC kan ook tussentijds de rente verhogen, zoals eerder al in mei gebeurde. Veel economen denken dat de FOMC niets zal doen tot na de Congresverkiezingen om vooral niet de verdenking op zich te laden een politiek standpunt in te nemen. Schaja denkt dat de FOMC zich daar niets van aan zal trekken en puur let op de cijfers over werkgelegenheid en de industriele produktie.

    • Lucas Ligtenberg