Correcties & Aanvullingen

Fotobijschriften

In het Cultureel Supplement van vrijdag 23 september (Zwijgen met woorden, pagina 2) zijn de bijschriften bij de foto's van Arnost Lustig en Imre Kertész verwisseld.

Museum in Gent

In de krant van zaterdag 24 september stond een bespreking van de tentoonstelling This is the show and the show is many things (pagina 7) in het Museum van Hedendaagse Kunst in Gent, die zou zijn samengesteld door Jan Hoet. Dat is onjuist, de samensteller is Bart De Baere. De twee parfums in glazen bollen zijn niet van Fabrice Hybert, maar van Claire Roudenko-Bertin.

06-Blokkering

In de krant van maandag 26 september (06-Gedupeerden tegen PTT Telecom in geweer, pagina 6) beveelt de auteur aan dat PTT Telecom de klanten tegemoet zou kunnen komen met bijvoorbeeld kosteloze blokkade van 06-nummers. In een persbericht heeft PTT Telecom aangekondigd dat het blokkeren van 06-nummers per 1 januari 1995 gratis zal zijn, evenals het opheffing daarvan. Met die 06-blokkering blijft het mogelijk te bellen met gratis nummers, nummers die niet duurder zijn dan het normale telefoontarief en nummers voor mobiele telefoons en semafoons. Het landelijke alarmnummer 06-11 blijft altijd bereikbaar. Ongeveer 50.000 klanten hebben al een 06-blokkering.

Fusie

In de krant van dinsdag 27 september (Politici vergeten de leerlingen in Gouda, pagina 3) is gemeld dat de Goudse scholengemeenschap voor de fusie van een aantal scholen in Gouda is. Dit is onjuist. Het schoolbestuur heeft nog geen definitief standpunt bepaald, terwijl de medezeggenschapsraad van de Scholengemeenschap tegen de fusie is.