Bonden Italië gaan staken om bezuiniging

PARMA, 28 SEPT. Het Italiaanse kabinet heeft afgelopen nacht een begroting aangenomen met ongeveer 53 miljard gulden aan bezuinigen. De vakbonden maakten vanmorgen bekend dat zij 14 oktober een algemene staking organiseren uit protest tegen de bezuinigingen op de pensioenen.

De ingreep in de pensioensector is het meest-omstreden deel van de begroting. Premier Berlusconi wil volgend jaar vijf biljoen lire bezuinigen, ongeveer 5,5 miljard gulden, op de pensioenen, waartoe in Italië ook een aantal sociale uitkeringen behoort. Dit geld moet onder andere komen uit een versnelde verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, verscherping van de controle op invaliditeitspensioenen, en een minder strakke indexering van pensioenen.

De vakbonden zeggen dat hiermee verworven rechten worden aangetast. Zij willen bijvoorbeeld dat iemand met pensioen kan gaan als hij 35 jaar premie heeft betaald, ook al heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt. Bovendien vinden de bonden dat het kabinet eerst een reorganisatie moet doorvoeren. Nu lopen pensioenen en uitkeringen vaak door elkaar, en gelden verschillende regels per beroepsgroep.

Gisteravond is er een laatste bemiddelingspoging geweest tussen het kabinet en de bonden, maar deze is mislukt. Meteen daarna lieten de bonden al weten dat zij midden oktober een algemene staking wilden uitschrijven. De details daarvan maakten zij vanmorgen bekend.

Na het overleg met de bonden is om tien uur 's avonds het kabinetsberaad over de begroting begonnen. Dat heeft tot zes uur vanochtend geduurd. “Ik geloof dat we goed werk hebben gedaan,” zei Berlusconi na afloop. Zijn rechterhand Gianni Letta, staatssecretaris van algemene zaken, voegde daaraan toe dat de begroting een bezuinigingsoperatie bevat van ruim 48 biljoen lire, meer dan 53 miljard gulden. Hiermee moet het begrotingstekort beperkt blijven tot 139 biljoen lire.

Het nieuws van de nieuwe begroting is vanmorgen op de valutamarkt in Milaan begroet met een lichte opleving van de lire. In financiële kringen was bezorgdheid ontstaan over de stabiliteit van het kabinet en over de bereidheid van Berlusconi om de harde maatregelen te nemen die nodig zijn om het begrotingstekort aan te pakken. Een duidelijker beeld voor de lire zal pas ontstaan als het kabinet de details van de begroting heeft toegelicht.

Regeringswoordvoerders hebben gezegd dat van de ingreep van 48 biljoen lire, 27 biljoen lire moet komen uit bezuinigingen en 21 biljoen lire uit extra inkomsten. Zij onderstrepen dat de operatie geen belastingverhoging omvat. “Voor het eerst hebben we niet één lire gehaald uit de zakken van de loontrekkers,” zei Letta. Regeringswoordvoerders Giuliano Ferrara zei dat om die reden de aangekondigde algemene staking niet gerechtvaardigd was.

Sergio Cofferati, leider van de linkse vakbond CGIL, de grootste van Italië, zei dat zijn protesten niet alleen de bezuinigingen in de pensioenen treffen. “Deze begroting in onrechtvaardig en inefficiënt,” zei Cofferati. “Het is onrechtvaardig omdat het de mensen treft die er het slechtst aan toe zijn en het is inefficiënt omdat het geen steun kan bieden aan economische groei.”

Bij de bezuinigingen op de uitgaven zal het meeste geld moeten komen van ingrepen in de pensioenen en in de gezondheidszorg. Aan de inkomstenkant is de belangrijkste post een eenmalige: een algemeen pardon voor overschrijding van bouwvoorschriften op voorwaarde dat de verschuldigde belasting wordt betaald.

    • Marc Leijendekker