BEN POSSET

In Amsterdam is vorige week op 49-jarige leeftijd Ben Posset overleden, die in de jaren zeventig en tachtig bekendheid verwierf als organisator van poëziefestivals, waaronder het jaarlijkse One World Poetry.