Amsterdam creëert tienduizend banen

AMSTERDAM, 28 SEPT. Het college van Amsterdam wil binnen vier jaar tijd tienduizend banen creëren. Hiervoor richt de gemeente een zelfstandige bemiddelingsorganisatie 'NV Werk' op.

Dit heeft wethouder J. van der Aa vandaag meegedeeld in een toelichting op het banenplan van de inmiddels overleden sociaal-democraat Jan Schaefer. De NV Werk moet een soort uitzendbureau voor werklozen worden dat gericht is op doorstroming naar vast werk.

Vergelijkbare initiatieven van de gemeente zijn volgens Van der Aa tot nu toe altijd vastgelopen in “regelgeving en bureaucratie”. Van der Aa: “Een banenpooler moet bijvoorbeeld per se drie jaar werkloos zijn. Iemand die twee jaar en negen maanden geen werk heeft, voldoet al niet. Van dat soort regeltjes moeten we af.” Zo moet het volgens Van der Aa ook mogelijk zijn dat Amsterdammers met behoud van uitkering worden ingezet voor bijvoorbeeld het opknappen van achterstallig onderhoud.

Het college wil banen creëren door het aantal flat- en stadswachten uit te breiden en op iedere tramlijn een conducteur te zetten. Ook willen B en W een 'dienstenwinkel' beginnen waar Amsterdammers voor vijftien gulden per uur personeel kunnen inhuren voor het opknappen van klussen.

Het slagen van het plan-Schaefer is sterk afhankelijk van de medewerking van het bedrijfsleven. Daarom wil het college bij opdrachten aan bouwondernemingen de voorwaarde stellen dat deze Amsterdammers en migranten in dienst moeten nemen. Met Publex onderhandelt de gemeente op dit moment over het inschakelen van jonge werklozen voor het verwijderen van graffiti.

Amsterdam stelt jaarlijks 25 miljoen gulden beschikbaar voor het plan-Schaefer. Ongeveer 85.000 mensen zitten in de hoofdstad zonder baan.