Aanbod minister Zalm tot conversie van staatsleningen

De Staat heeft besloten beleggers de mogelijkheid te bieden tot het converteren van een aantal staatsleningen, zo heeft het ministerie van financiën vandaag bekendgemaakt. Met het conversie-aanbod wordt het omruilen van minder goed verhandelbare staatsleningen mogelijk gemaakt in goed verhandelbare staatsleningen (benchmarks) in de verschillende looptijdsegmenten. Die omzetting is gunstig voor beleggers en voor de Staat omdat de gemiddelde looptijd van de staatsschuld wordt verlengd en de liquiditeit van de staatsfondsenmarkt in het algemeen wordt bevorderd. Het ministerie heeft drie staatsleningen aangewezen als lening waarin kan worden geconverteerd:

1) 6,25 pct Staat der Nederlanden 1993 per 15-7-1998 2) 7 pct Staat der Nederlanden 1993 per 15-2-2003 3) 8,25 pct Staat der Nederland 1992 per 15-2-2007

De 6,25 procent lening heeft een omvang van 9 miljard gulden. De beursomzet in die lening was vorig jaar 52 miljard gulden. De 7 procent en de 8,25 procent lening hebben een omvang van respectievelijk 10 miljard en 10,5 miljard gulden met een beursomzet in 1993 van 64 miljard en 23 miljard. De resterende looptijd van de drie conversieleningen bedraagt respectievelijk 4, 8, en 12 jaar. Houders van de voor conversie in aanmerking komende staatsobligaties kunnen hun schuldbewijzen uitsluitend omruilen via erkende commissionairs en banken. Houders van een inschrijving in het schuldregister kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot het Agentschap van Financiën. De feitelijke conversie geschiedt op de aangegeven conversiedatum van 9.00 uur tot 17.00 uur door aankoop van de te converteren stukken en gelijktijdige verkoop van een conversielening. Hiertoe zal het Agentschap van Financiën voor iedere te converteren lening een aankoopkoers en voor iedere conversielening een verkoopkoers hanteren. Aan- en verkoopkoersen worden op de conversiedatum via de Amsterdamse effectenbeurs bekendgemaakt en zullen ook worden gepubliceerd op Telerate en Reuters. Bovendien zullen de koersen achteraf in de Officiële Prijscourant van de effectenbeurs worden vermeld. De lopende rente van de geconverteerde lening en de conversielening zal gesaldeerd worden verrekend. De voor omzetting aangewezen staatsleningen hebben een gemiddelde resterende looptijd van twee jaar. In aanmerking komen de volgende obligatieleningen:

Conversiedatum 19 oktober 1994

6,75% Ned. 1986 I/II 1992/1996 12,75% Ned. 1986 1992/1996

Conversiedatum 26 oktober 1994

6,75% Ned. 1978 1979/1998 7,75% Ned. 1985 1991/2000

Conversiedatum 2 november 1994

6,25% Ned. 1987 1998/2002 8,25% Ned. 1985 1991/1995 10,25% Ned. 1987 1993/1997

Conversiedatum 9 november 1994

6,25% Ned. 1986 1992/1996 6,75% Ned. 1985 I/II 1991/95 10,25% Ned. 1986 1992/1996

Conversiedatum 16 november '94

6,25% Ned. 1988 1994/1998 7,00% Ned. 1985 1992/1996 10,50% Ned. 1980 1991/2000

Conversiedatum 23 november '94

7,50% Ned. 1985 1991/1995 7,50% Ned. 1985 II 1991/95 8,00% Ned. 1985 1991/1995

Conversiedatum 30 november '94

7,50% Ned. 1984 1991/2000 8,50% Ned. 1987 1992/1995 8,50% Ned. 1989 1995/1999