Zwolsche en Hooge Huys willen fuseren

ROTTERDAM, 27 SEPT. Verzekeraar Hooge Huys in Alkmaar, eigendom van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, en de in Nieuwegein gevestigde branchegenoot Zwolsche Algemeene, onderdeel van het Amerikaanse conglomeraat ITT, bespreken de mogelijkheden van een fusie.

Aanleiding is volgens beide verzekeraars de verscherping van de concurrentie, die zal leiden tot nauwere samenwerking tussen verzekeraars en tussenpersonen. Beide maatschappijen werken uitsluitend via onafhankelijke intermediairs.

Vanaf 1993 onderzoeken de twee maatschappijen afzonderlijk de mogelijkheden tot schaalvergroting. Fusie lijkt nu de aangewezen weg. De mogelijke combinatie zal met een gezamenlijke omzet van 1,3 miljard gulden per jaar tot de top 15 van verzekeraars in Nederland behoren.

Zwolsche zoekt naar versterking van haar levenbedrijf, terwijl Hooge Huys het schadebedrijf wil verstevigen. Gezamenlijk zullen zij ook een sterke positie innemen op de hypotheekmarkt. Verder biedt intensieve samenwerking de mogelijkheid tot effectievere automatisering.

Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG), grootaandeelhouder in Hooge Huys, en Zwolsche-meerderheidsaandeelhouder ITT Hartford Insurance Group, stemmen in met de fusiebesprekingen. Ondernemingsraden en werknemers zijn van de gesprekken op de hoogte.