Van Damme (5)

Voor emotionele argumenten vóór de doodstraf kan ik dikwijls nog wel begrip opbrengen. Verwerpelijk zijn echter die rationele argumenten die uitsluitend het economisch belang van de samenleving beogen. Het is abject en oneigenlijk te betogen dat het opsluiten van misdadigers te veel geld kost en dat het derhalve goedkoper is ze pijnloos te doden. Wie in zaken zo ernstig als leven en dood in termen van geld redeneert, betreedt een hellend vlak. Zo iemand kwalificeert zich misschien als Chinees leider, maar diskwalificeert zichzelf in de discussie.

    • J. Zijlstra
    • A. Marcel