Van Damme (3)

De rechtsgang in Singapore valt niets te verwijten. Daarover zijn de mensen die deze hebben gevolgd het eens. Tegenmaatregelen op handels- en diplomatiek gebied zullen eerder als een boemerang werken dan dat ze een vitale samenleving als Singapore zullen treffen. Er dient mede rekening te worden gehouden, dat in heel Zuidoost-Azië de recente koloniale erfenis op de achtergrond toekijkt. De oudere generatie aldaar ziet nog tegen het Westen op. De jongeren staan er eerder wantrouwig tegenover. Zonder nieuwe ontlastende feiten heeft Singapore zich een begenadiging van Van Damme helaas niet kunnen permitteren.

Meer te verwijten is, dat verantwoordelijken bij Buitenlandse Zaken het vroegtijdig sturen van een Nederlandse advocaat naar Singapore op kosten van de staat hebben geblokkeerd (NRC Handelsblad, 26 september).

    • Sie Hok Tjwan