Van Damme (2)

Al in 1980 mocht ik mij als woordvoerder van de christen-democratische fractie in Straatsburg uitspreken tegen de doodstraf. De terechtstelling van Van Damme heeft ook mij aangegrepen, maar de morele veroordeling van de Singaporese autoriteiten door mijn leeftijdgenoot Van Mierlo vind ik misplaatst. Of is hij vergeten dat praktisch op gehoorsafstand van zijn ministeriële werkvertrek op de Waalsdorpervlakte na de oorlog een veertig landverraders zijn doodgeschoten. Vonden wij toen niet als veertienjarigen dat Mussert c.s. hun verdiende loon kregen?

Velen zijn net als ik in een mensenleven radicaal van mening veranderd. Laten wij deze boodschap door overtuiging, niet door verkettering, overdragen op diegenen die heden doen wat wij toen deden, met name door voortdurende ondersteuning van Amnesty International die zich consequent verzet tegen àlle doodstraffen, waar ook ter wereld. Laten wij ons gelukkig prijzen te leven in de Nederlandse gemeenschap, en burger te zijn van de Europese Unie waarin de overheden afstand hebben gedaan van het recht van de staat doodvonnissen te vellen en te voltrekken. Moge de tijd komen dat de doodstraf zelf wordt beschouwd als een inbreuk op de universele mensenrechten.

    • Mr J.L. Janssen van Raay