Strijd om 'zware' posten

BRUSSEL, 27 SEPT. Openlijker dan ooit tevoren wordt gestreden om de verdeling van de portefeulles binnen de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de Luxemburger Jacques Santer. Dat bleek al uit de strijd om het voorzitterschap tussen oud-premier Lubbers en de Belgische premier Dehaene. Dat blijkt ook nu uit de 'zwaargewichten' voor 'zware' posten die de diverse lidstaten naar voren schuiven.

In de huidige Commissie zijn de grote lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en Italië) met twee commissarissen vertegenwoordigd, terwijl de overige lidstaten het met één moeten doen. Maar door de te verwachten uitbreiding van de EU met in ieder geval Oostenrijk en mogelijk ook Finland, Zweden en Noorwegen zal de nieuwe Commissie zeer waarschijnlijk geen 17 maar 21 leden tellen. Alleen al die uitbreiding zorgt ervoor dat de spoeling dun wordt en dat bestaande portefeilles 'uitgekleed' en verdeeld zullen moeten worden.

Extra druk is er bovendien doordat Frankrijk het voorzitterschap van de Commissie verliest en Parijs naar verluidt een claim bij Santer heeft ingediend om in ieder geval één zware post aan een Fransman te vergeven. De Franse regering heeft oud-premier Edith Cresson en de topambtenaar Yves-Thibault de Silguy uit de omgeving van premier Balladur aangewezen als kandidaat-commissarissen.

Ook Duitsland (de huidige commissaris Bangemann en vakbondsvoorzitter Monika Wulf-Mathies) en Groot-Brittannië (sir Leon Brittan en Neil Kinnock) hebben hun kandidaten al naar voren geschoven. Bij zijn aantreden, twee jaar geleden, moest Van den Broek een stevig gevecht voeren met Brittan over de afbakening van elkaars verantwoordelijkheden op het gebied van het buitenlands beleid. De afgelopen weken heeft Van den Broek er zijn verwondering over uitgesproken dat “iedereen er kennelijk vanuit gaat dat de huidige portefeuille van Brittan onaantastbaar is en dat alleen mijn portefeuille ter discussie staat”.