'Spiegel in fietsenhok heeft al effect'

DEN HAAG, 27 SEPT. Een man wordt op het werk lastig gevallen door een hond, die driftig tegen zijn been staat op te rijden. De man stelt de aandacht van het dier allerminst op prijs en probeert het angstvallig van zich af te duwen. Met een televisiespot waarin deze scène wordt uitgebeeld is een Postbus 51-campagne tegen seksuele intimidatie op de werkplek van start gegaan.

De voorlichtingscampagne, die aansluit op de invoering per 1 oktober van de Arbeidsomstandighedenwet seksuele intimidatie op het werk, is een initiatief van de ministeries van justitie, sociale zaken en werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en wetenschappen en volksgezondheid, welzijn en sport. De televisiespot moet mannen duidelijk maken hoe vrouwen zich voelen als ze op hun werkplek met seksueel intimiderend gedrag worden geconfronteerd. Uit onderzoek dat onder werkende mannen en vrouwen is gehouden, zo laten de ministeries weten, is gebleken dat het filmpje goed wordt begrepen. De spot wordt gewaardeerd en de ondervraagden zeggen het goed te vinden dat de overheid deze campagne voert.

Bij de campagne horen twee brochures, die onder meer worden verspreid onder werkgevers- en werknemersorganisaties, personeelsfunctionarissen en vertrouwenspersonen. Een daarvan, vooral gericht op werkgevers, licht de wijzigingen op de Arbowet toe en geeft werkgevers advies hoe zij hun werknemers kunnen beschermen tegen seksuele intimidatie. Eenvoudige maatregelen als een extra lamp in een donkere gang, een spiegel boven de fietsenstalling en het verwijderen van dubieuze posters, stelt de brochure, kunnen al effect hebben.

De andere folder is gemaakt voor vrouwen die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag door collega's. Daarin wordt uitgelegd welke juridische stappen zij kunnen ondernemen en wat seksuele intimidatie precies inhoudt. “Het gaat niet alleen om aanranding en verkrachting, maar ook om suggestieve opmerkingen over het uiterlijk, stoere verhalen over seksprestaties, intieme vragen over je privéleven, uitnodigingen om mee naar bed te gaan of pornoblaadjes cadeau krijgen”, aldus de brochure. Waar de grens tussen gewenst en ongewenst gedrag ligt, “kan iemand alleen zelf bepalen”. Niet de aandacht zelf, maar hoe deze wordt ervaren zou volgens de folder maatgevend zijn. Het effect van de voorlichtingscampagne wordt over een aantal maanden door de ministeries onderzocht.