Senaatsfractie D66 stemt tegen gasboring

DEN HAAG, 27 SEPT. De fractie van D66 in de Eerste Kamer heeft vandaag tegen het besluit over gasboringen in de Waddenzee gestemd. De PvdA stemde verdeeld.

Twee weken geleden debatteerde de Eerste Kamer met de ministers De Boer (VROM) en Wijers (economische zaken) over de gasboringen, een besluit dat het kabinet-Kok van het vorige kabinet heeft overgenomen. De Boer stelde dat “de concessie aan de oliemaatschappijen er nu eenmaal ligt” en dat het vorige kabinet “het maximaal haalbare” uit de onderhandelingen heeft gesleept. Met de oliemaatschappijen is overeengekomen dat exploitatie plaatsheeft vanaf de wal. Alleen voor exploratie verschijnen boortorens op het Wad.

D66 en PvdA lieten in hun bijdragen weten dat wat hen betreft de maatschappelijke noodzaak van de gasboringen niet is aangetoond. D66 sloot zich aan bij een motie van GroenLinks waarin werd gepleit voor een uitgebreide milieu-effectrapportage. Ook de mogelijkheid om geen boringen toe te staan zou daarin aan de orde moeten komen. Minister De Boer ontraadde de motie.

D66-senator Spier maakte vanmiddag gebruik van een stemverklaring. Zijn fractie zag twee weken geleden af van een inbreng in tweede termijn, omdat men in de handelingen wilde nalezen of minister De Boer niet toch een toezegging op milieugebied had gedaan. Volgens Spier waren de woorden van De Boer onhoorbaar geweest. In verband met een verbouwing vergadert de Eerste Kamer momenteel in de Ridderzaal.

Het stemgedrag van D66 en PvdA heeft geen invloed op de besluitvorming. In de Eerste Kamer beschikken CDA en VVD over een meerderheid. Deze twee partijen zijn voorstander van gasboringen in de Waddenzee.