Politici vergeten de leerlingen in Gouda

Ongeveer twaalfhonderd middelbare scholieren demonstreerden vanmorgen in Gouda tegen het plan van de gemeente om het Coornhert Gymnasium, de Goudse Scholengemeenschap en het Deltacollege met elkaar te laten fuseren.

GOUDA, 27 SEPT. “Wij willen graag onze eigen identiteit houden. Wat dat is? Een kleine school waar iedereen elkaar kent, waar ze je begeleiden en waar ze veel doen aan toneelspelen en cabaret. We schijnen in deze 'federatieve fusie' ons eigen schoolgebouw te behouden, maar die term 'federatieve fusie' kennen ze op het ministerie niet. Dus op den duur zijn we volledig gefuseerd.” Hiske van der Meulen uit de klas zes van het Coornhert Gymnasium is kwaad. Ze loopt voorop in de stoet van ruim twaalfhonderd middelbare scholieren. Onder politiebegeleiding protesteren de leerlingen tegen de plannen van de gemeente Gouda om het Coornhert Gymnasium (470 leerlingen), de Goudse Scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en VWO (1.120 leerlingen) en het 'zwarte' Delta College voor beroepsonderwijs (650 leerlingen) met elkaar te laten fuseren. Als het tot een fusie komt, ziet Hiske de gezelligheid en exclusiviteit op haar school verdwijnen. Bovendien, voorspelt ze, zal de drempel om voortijdig af te haken op het gymnasium veel groter worden. En volgens Arjen Noordlander uit VWO-5 is het op school nog steeds een rommeltje, nadat zijn scholengemeenschap drie jaar geleden is gefuseerd met twee MAVO's.

Volgens een gemeentewoordvoerder zou de voorgenomen fusie Gouda ruim vierhonderdduizend gulden extra subsidie opleveren. Leerlingen van het Coornhert en de Goudse scholengemeenschap hebben daar geen boodschap aan en overhandigden de gemeente vanmorgen een petitie met ongeveer vijfduizend handtekeningen van ouders, docenten en leerlingen, waarin wordt gepleit voor drie zelfstandige scholen. Toestemming voor een optreden van een band kregen de leerlingen niet.

De grootste bezwaren tegen de fusieplannen van de gemeente komen van het 105 jaar oude Coornhert Gymnasium, dat met zijn 470 leerlingen een van de kleinste categoriale gymnasia in Nederland is. Vorige week liepen de emoties hoog op bij een protestvergadering in de Goudse schouwburg met bekende ouders van leerlingen op het Coornhert. Daar vergeleek prof.dr. A. Geelhoed (secretaris-generaal van Economische Zaken) het fusieresultaat met “een bak hondevoer”, terwijl de econoom prof.dr. E. Bomhoff, ook vader met kinderen op het Coornhert, zich afvroeg of de aandacht voor de leerlingen niet in het gedrang zou komen.

Volgens rector P. Zuidwijk van het Coornhert Gymnasium werken de drie scholen op onderwijskundig gebied al perfect met elkaar samen. “Wat dat betreft kent de fusie geen toegevoegde waarde. Wij vrezen echter dat ouders uit Woerden, Schoonhoven of andere plaatsen een gymnasium-afdeling op een scholengemeenschap van tweeduizend leerlingen minder aantrekkelijk vinden dan een zelfstandig gymnasium met 470 leerlingen. Minder leerlingen betekent minder docenten en op den duur zelfs het einde van onze school. We kunnen het ons niet permitteren om onder de grens van vierhonderd leerlingen te komen. Van de huidige lichting brugklassers komt slechts een op de drie uit Gouda. In tegenstelling tot politici zijn ouders niet gecharmeerd van fusies en schaalvergrotingen, die zo hevig bepleit worden door minister Ritzen van onderwijs.”

Het Delta College en de Goudse Scholengemeenschap zijn wel voor fusie. Directeur B. Blijker van het Delta College wijst op het in augustus verschenen rapport 'Recht door verscheidenheid' van de commissie-Van Veen, waarin wordt gepleit voor meer samenwerking tussen VBO en MAVO. “Voor onze school is het zeer aantrekkelijk om samen te werken met de MAVO van de Goudse scholengemeenschap. Wij zijn vooral op de praktijk gericht, terwijl de MAVO veel theoretischer is. Dat is goed te combineren.” Blijker meent dat emoties de overhand hebben bij de protesten “Ik heb in ieder geval nog geen houtsnijdende argumenten gehoord.”

Ook H. van Bovene, hoofd Onderwijszaken van de gemeente Gouda, begrijpt niets van alle commotie. “Halverwege de jaren tachtig was de fusie al in voorbereiding. In 1991 begon de echte discussie en werd duidelijk dat een geïntegreerde fusie, zoals aanvankelijk de bedoeling was, op te veel weerstand stuitte. Daarom hebben we gekozen voor een middenweg: de federatieve fusie, waarbij elke school zijn faciliteiten en instroom behoudt, maar met een overkoepelend bestuur te maken heeft. Op het gebied van de basisvorming werken de scholen al samen. Er heerst een soort koudwatervrees om bij elkaar op school te komen, maar dat zal sowieso moeten in de toekomst, omdat de enige school te weinig en de andere school te veel lokalen heeft. Eigenlijk moeten de scholen blij zijn, want tot 1 oktober 1995 is het nog mogelijk om op een federatieve manier te fuseren, daarna niet meer.”

Donderdag beslist de Goudse gemeenteraad over de fusie. Naar verwachting zullen alle fracties voor de fusie stemmen, maar de scholieren denken dat het een lange avond zal worden. Rachna Karels uit HAVO-5 vindt het onbegrijpelijk; “ Hoe kan dit nu? Politici zijn unaniem voor, ze vergeten te denken aan de leerlingen.”