Noor en Deen trekken zich terug; Claes officieel voorgedragen voor Navo-post

BRUSSEL, 27 SEPT. De Belgische minister van buitenlandse zaken, Willy Claes, is gisteren door de ambassadeurs van de zestien NAVO-landen voorgedragen als secretaris-generaal van de NAVO.

Claes, die in New York is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, heeft gezegd beschikbaar te zijn voor de post. Hij weigerde verder commentaar, omdat de NAVO-ministerraad zich nog over de benoeming moet uitspreken.

Mogelijk zullen de betrokken ministers van buitenlandse zaken, die allen in New York zijn, nog deze week de voordracht bekrachtigen. Maar ook 5 oktober wordt genoemd als datum voor de formele beslissing. Claes is de tweede Belg voor de hoogste civiele NAVO-post. Van 1956 tot 1961 ging, de eveneens socialistische, Paul-Henri Spaak hem voor.

De NAVO-ambassadeurs kozen gisteren voor de Belgische minister nadat twee andere gegadigden, de Noor Thorvald Stoltenberg en de Deen Uffe Elleman-Jensen, zich hadden teruggetrokken. Als een van de redenen waarom Claes, die sinds 1992 minister van buitenlandse zaken is, unaniem werd gekozen worden zijn goede persoonlijke betrekkingen met de Britse en Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken, Douglas Hurd en Warren Christopher, genoemd. Tegen de Belgische krant De Standaard zei Claes dat hij geen kandidaat zou zijn geweest “als Douglas de job gewild had”. Ook zijn optreden tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van het vorig jaar, zou aan de keuze voor Claes hebben bijgedragen.

Nog niet duidelijk is wie 55-jarige Claes zal opvolgen als minister van buitenlandse zaken. Steeds vaker wordt de naam genoemd van de voorman van de Socialistische Partij, Frank Vandenbroucke. De Europarlementariër Freddy Willockx zou dan het partijvoorzitterschap overnemen.