Medisch Tuchtcollege gaat Chabot beoordelen

AMSTERDAM, 27 SEPT. Het Medisch Tuchtcollege is vanmorgen in Amsterdam begonnen aan een nieuwe behandeling van de zaak-Chabot. Voor hulp bij zelfdoding kan het college Chabot straffen met ontzegging van de bevoegdheid het medisch beroep uit te oefenen.

De geneeskundig hoofdinspecteur van Noord-Holland heeft de zaak bij het Medisch Tuchtcollege aanhangig gemaakt. Hij wil dat het college zich uitspreekt over de hulp bij zelfdoding die de Haarlemse psychiater B. Chabot heeft verleend aan een vrouw met psychisch leed. Juridisch is de zaak uitgevochten tot aan de Hoge Raad. Dat heeft geleid tot een baanbrekend arrest dat de grenzen voor hulpverlening bij zelfdoding en euthanasie heeft 'opgerekt'.

De geneeskundig hoofdinspecteur in Noord-Holland wil nu een medische uitspraak over hulp bij zelfdoding aan mensen met ernstig psychisch lijden.

In het Chabot-arrest besliste de Hoge Raad dat artsen onder bepaalde voorwaarden niet alleen lichamelijk zieke mensen mogen helpen bij het sterven, maar ook mensen die uitsluitend geestelijk lijden. Wel werden de eisen aangescherpt. Zo moeten er altijd twee psychiaters tot het oordeel komen dat de patiënt in kwestie beter kan sterven dan leven omdat er sprake is van een ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Die dubbele controle gold niet in 1991 toen Chabot de vrouw hielp. Chabot werd schuldig bevonden zonder dat hem straf werd opgelegd. De psychiater en zijn advocaat Sutorius toonden zich zeer tevreden over deze uitspraak, maar de artsenorganisatie KNMG drong in juni aan op duidelijkheid over de meldingsprocedure voor euthanasie en het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie.

De ministers Sorgdrager (justitie) en Borst-Eilers (volksgezondheid) lieten de Tweede Kamer deze maand weten dat het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie wordt aangepast aan het arrest-Chabot.