Israel heft bouwstop in nederzettingen deels op

JERUZALEM, 27 SEPT. De Israelische regering heeft gisteren besloten de woningbouw in bepaalde nederzettingen in bezet gebied te hervatten. Het besluit lijkt bedoeld ter versterking van terroritoriale aanspraken in toekomstige onderhandelingen met de Palestijnen over permanente grenzen. De Palestijnse Bevrijdings Organisatie veroordeelde het besluit onmiddellijk als een schending van alle akkoorden tussen het Palestijnse Nationale Gezag in autonoom gebied en Israel.

De regering van premier Yitzhak Rabin bevroor de woningbouw in joodse nederzettingen in 1992 om de onderhandelingen met de Palestijnen te bevorderen. Het besluit hielp Rabin tevens van de Verenigde Staten een kredietgarantie ter waarde van 10 miljard dollar los te krijgen, om de golf van Russische immigranten onderdak te bieden.

Volgens een regeringswoordvoerder is deze maatregel nu opgeheven wat betreft de nederzetting Alfei Menashe, net binnen de Westelijke Jordaanoever op een plaats waar Israel niet meer dan 11 kilometer breed is.

Een hoge regeringsfunctionaris bevestigde dat de maatregel mede is bedoeld om feiten op het terrein te creëren vóór de onderhandelingen met de PLO in 1996 beginnen over een permanente vredesregeling. “De tijd raakt op”, aldus de zegsman. “Het idee is dat als we bepaalde nederzettingengebieden versterken en uitbreiden, er meer argumenten voorhanden zijn om ze te behouden.”

Het is zeker dat de Israelische regering een deel van de Westelijke Jordaanoever - waar Alfei Menashe ligt - zal willen houden om de nauwe Israelische kuststrook te verbreden. Ook wil zij haar controle over geheel Jeruzalem behouden. Wat dat betreft zei de functionaris dat Israel ook de nederzetingen Maleh Edumim, ten oosten van Jeruzalem, en het Etzion-blok ten zuiden van de hoofdstad, wil houden. (Reuter, AP)