Fusie AVCB en Zilveren Kruis rond

De vorig jaar begonnen fusiebesprekingen tussen de Avéro Centraal Beheer Verzekeringsgroep (AVCB) en de Zilveren Kruis Groep (ZKG) zijn met succes afgerond. Beide ondernemingen hebben bekend gemaakt dat de fusie per 1 januari 1995 wordt geëffectueerd en dat de activiteiten zullen worden voortgezet onder de naam Achmea Groep. De naam Achmea is afgeleid van het Griekse woord Aechamea, de naam van een plantensoort uit de familie der Bromeliaceae.

De Achmea Groep boogt op een omzet van 7,5 miljard gulden. De groep telt ongeveer 7000 medewerkers. De fusie zal geen nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.

Gebaseerd op de cijfers over 1993 bedraagt het totale premie-inkomen van de Achmea Groep 8,45 miljard gulden. De beleggingsopbrengsten komen uit op totaal ruim 2,5 miljard gulden. Het resultaat na belastingen bedraagt 383 miljoen gulden. Het gezamenlijke groepsvermogen is ruim 3,7 miljard gulden groot.

De werkmaatschappijen zullen onder eigen naam blijven functioneren. De centrale ondernemingsraden hebben positief gereageerd. Sinds het begin van de fusiebesprekingen is AVCB nog gegroeid door de toetreding van onder meer Het Groene Land en Staal Bankiers (92 procent). Een voorgenomen fusie met verzekeraar Interpolis ketste vorig jaar oktober af.

De binnen de Achmea Groep samenwerkende bedrijven zijn AVCB Bank, AVCB Reïnsurance, Centraal Beheer, Woonfonds Hypotheken, Avéro Leven-/Schadeverzekeringen, Avéro bank, Avéro Pensioen, FBTO, OLM Het Groene Land, OVVM, vijf maatschappijen van de Zilveren Kruis Groep, Eurocross International, Pro Civibus, Staal Bankiers en Vendopolis Verzekeringen.