Europese subsidie voor Holland Industrial Ceramics

Holland Industrial Ceramics (HIC) uit Velsen-Noord, het in 1993 door Hoogovens Groep verzelfstandigde dochterbedrijf Hoogovens Industrial Ceramics, heeft van de Europese Unie een subsidie ontvangen voor het op de markt brengen van door HIC ontwikkelde microfiltratiesystemen voor de verwerking van visafvalwater in Schotland en olijvenwaswater in Spanje. In beide gevallen gaat het om procesafvalwater dat sterk milieubelastend is. Met de eerste fase van het project is in totaal een bedrag gemoeid van ruim 5 miljoen gulden waarvan bijna 40 procent door de EU wordt gesubsidieerd. Vanuit Italië, waar het afvalwater van de olijfolieproduktie ook een groot milieuprobleem is, is van diverse zijden belangstelling getoond.

Industrial Ceramics (HIC) is voor 51 procent in handen van Stigter, Visser & Partners in Zeist en voor 49 procent van Parton (Participatie- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland) in Alkmaar. HIC ontwerpt en maakt keramische membranen en filters, die in complete systemen in de procesindustrie en de machinebouw worden afgezet.