Efficiency hoofdkantoor nodig; Shell bezig met nieuwe reorganisatie

ROTTERDAM, 27 SEPT. Onder leiding van president-directeur drs. C. Herkströter wordt een onderzoek verricht naar de doelmatigheid van de organisatie op de hoofdkantoren van de Koninklijke/ Shell Groep in Den Haag en Londen. De studiecommissie wordt bijgestaan door het organisatiebureau McKinsey.

De studie is eind vorige week aangekondigd in de Ondernemingsraad van het centrale kantoor van Shell in Den Haag en de Britse evenknie daarvan, de Staff Council op het kantoor in Londen.

Een woordvoerder van Shell bevestigde vanmorgen dat “een studie is aangekondigd naar de wijze waarop de dienstverlenende maatschappijen functioneren in verhouding tot wat de werkmaatschappijen (dochterbedrijven van Shell in meer dan 100 landen, red.) doen”.

Volgens de woordvoerder is begin volgend jaar een pakket aanbevelingen van de commissie te verwachten. Een reorganisatie is niet aan de orde, zegt de woordvoerder, maar hij legt de bedoeling van de studie als volgt uit: “Je kijkt altijd naar verbetering van de positie van centrale diensten die voor de werkmaatschappijen werken, zoals Exploratie en produktie, Manufacturing (adviezen over nieuwe fabrieken en raffinaderijen), Marketing en Public Relations.”

Bij verschillende centrale afdelingen van Shell zijn de laatste jaren al reorganisaties doorgevoerd, die een forse afslanking van de personeelsbezetting tot gevolg hadden. In een voorwoord op het jaarverslag over 1993 schreef drs. Herkströter dat het rendement op het geïnvesteerd vermogen - “ons belangrijkste criterium van winstgevendheid” - verbetering behoeft. Daarom zijn diverse kostenreductieprogramma's in werking gezet, met als “onontkoombaar gevolg” een “aanzienlijk banenverlies”. In 1993 werd de totale personeelsbezetting van de groep van 10.000 personen verminderd, tot 117.000.

Tijdens de vergadering van aandeelhouders, op 19 mei in Den Haag, zei de president-directeur dat de recessie in een aantal toonaangevende landen de noodzaak tot grotere doelmatigheid “nog eens extra benadrukt”. “Willen wij de uitdagingen van de markt aankunnen, dan moeten wij ons instellen op de blijvende noodzaak tot grotere efficiëncy, ook onder verbeterde marktomstandigheden. Kortom, wij moeten ons toeleggen op voortdurende verbetering van onze bedrijfsvoering.” Herkströter sprak ook over “een nog plattere organisatiestructuur”.

“In de strijd tot verbetering van de bedrijfsvoering is er geen plaats voor heilige huisjes”, zei de president-directeur. Over het begrip loopbaan wordt bij Shell anders gedacht, en het is denkbaar dat maatschappijen gaan werken aan “meer innoverende vormen van werkgelegenheid, opgebouwd rond een kleinere, maar nog steeds omvangrijke kern van deskundigen met lange-termijn carrièremogelijkheden, die voor een groot aantal diensten van uiteenlopende aard in toenemende mate een beroep zullen doen op gespecialiseerde contractors” (aannemers).

    • Theo Westerwoudt