'Duizend extra plaatsen voor asielzoekers'

DEN HAAG, 27 SEPT. Twaalf asielzoekerscentra willen er in totaal ruim duizend plaatsen bij om op die manier de groeiende stroom asielzoekers te kunnen opvangen.

De burgemeesters van de betrokken plaatsen zullen hun gemeenten zo snel mogelijk om toestemming voor deze uitbreiding vragen.

Dat is een van de resultaten van overleg dat gisteren werd gevoerd tussen vertegenwoordigers van de ministeries van justitie en binnenlandse zaken, de twaalf burgemeesters en de directeuren van de asielzoekerscentra.

De 'najaarspiek' in de stroom asielzoekers houdt volgens de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) aan: elke week melden zich 1.500 asielzoekers bij de vreemdelingenpolitie. Al enkele weken is er voortdurend voor ongeveer 500 van hen geen plaats in de opvangcentra (OC's), aldus een woordvoerder van de COA. In de OC's worden wel extra plaatsen ingericht voor gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen en zieken. Maar anderen krijgen volgens de COA-woordvoerder te horen dat zij zelf voor onderdak moeten zorgen bij familie of vrienden. In de afgelopen weken zijn enkele nieuwe asielzoekerscentra geopend, maar daar staat sluiting van tijdelijke opvangcentra, waarvan het contract afloopt, tegenover. Volgens de COA is er geen sprake van een acute noodsituatie, “maar het is wel overvol”, aldus de woordvoerder.

De COA gaat ervan uit dat de opening binnen enkele weken van twee aanmeldcentra langs de grens met Duitsland en België de toestroom voor de opvang zal verminderen. In deze centra wil Justitie kansrijke van kansarme asielzoekers scheiden. Alleen de kansrijke asielzoekers krijgen opvang aangeboden.

In een brief aan het kabinet stelt VluchtelingenWerk Nederland met name het ministerie van justitie aansprakelijk voor de “huidige crisis in en rond de opvangcentra voor asielzoekers”. J.N. Scholten, voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland, wijst er op dat Justitie zijn prognose van het afgeven van 37.000 statussen nog niet heeft kunnen waarmaken. “Het gevolg is nu dat de centra overvol zijn, omdat mensen geen definitief uitsluitsel gegeven wordt”, aldus Scholten. Hij dringt aan op sluitende afspraken tussen justitie, binnenlandse zaken, gemeenten en provincies over de doorstroming van asielzoekers. Morgenochtend bespreekt een delegatie van het kabinet de problemen met de betrokken partijen. Volgens Scholten kenmerkt de huidige situatie zich “opnieuw door verwarring, een acuut tekort aan centrale opvangcapaciteit en gebrek aan doorstroming”.