Concurrent Helgers gewenst

DEN HAAG, 27 SEPT. De CDA-Kamerkring Rotterdam overweegt een tegenkandidaat naar voren te schuiven als concurrent van H. Helgers, de beoogde voorzitter van het CDA. De voorzitter van dit regionale CDA-bestuur, A. van der Heijde, zegt dat “er nog iets te kiezen” moet zijn, maar noemt Helgers tegelijk “de meest geschikte kandidaat”. CDA-Rotterdam houdt vanavond een ledenvergadering.

Een benoemingscommissie van het CDA schoof vrijdag gevangenisdirecteur Helgers naar voren als de beoogde CDA-voorzitter. De commissie deed een “enkelvoudige voordracht” om geen strijd in de partij te ontlokken. Het CDA-Rotterdam vond een enkelvoudige voordracht van begin af aan onjuist, omdat volgens het rapport van de commissie-Gardeniers het CDA meer naar de leden zou moeten luisteren en minder van bovenaf moet opleggen. Volgens Van der Heijde staat CDA-Rotterdam nu voor een dilemma. Er is een enkelvoudige voordracht gedaan maar het stellen van een tegenkandidaat zou meteen als een actie tegen Helgers worden opgevat. Van der Heijde heeft als lid van het landelijk CDA-bestuur de kandidatuur van H. Helgers als “meest geschikte kandidaat” gesteund. Hij wijst erop dat het “om de procedure gaat, niet om de persoon”.

De burgemeester van Tilburg, G. Brokx, had kort na de presentatie van Helgers kritiek op de voordracht. Volgens Brokx is Helgers “onbekend” en zou het CDA een kandidaat moeten aanwijzen “die bekend is en die niet jaren nodig heeft om gezag te verwerven”. De voorzitter van CDA-Kamerkring Brabant, W. Thuis, wijst deze kritiek van de hand. “Het is een illusie te denken dat het CDA herstelt met een voorzitter die in Den Haag een goede bekende is”, zo meent Thuis die ook lid was van de benoemingscommissie. “We hebben juist behoefte aan een verenigingsman die de partij door en door kent. Helgers is zo'n man. De keuze voor hem wijst op de manier waarop het CDA wil herstellen.”

Bij de leden van de Kamerfractie is Helgers relatief onbekend. “Ik ken hem amper, ik kan weinig over hem zeggen”, aldus M. Verhagen. Kort na de voordracht liet R. van der Linden weten dat hij geen commentaar kan geven op een kandidaat die hij niet kent. G. Leers, tevens afkomstig uit Brabant, vindt het goed dat de nieuwe voorzitter juist niet uit “het Haagse circuit” komt. “Als je onze partij wilt vernieuwen, moet je met een nieuwe generatie komen en die mensen de kans geven.”

Zelf verklaarde Helgers dat hij “als Zuidlimburgse katholiek” bijzonder is gemotiveerd om voorzitter te worden. “Het CDA ontleent zijn eigen identiteit aan de C. We moeten de C vertalen en wervend uitdragen”, aldus Helgers voor de EO-televisie. “Ik ben geen Haagse kandidaat. Dit is een bewijs dat het CDA een risico durft te nemen bij vernieuwing. Ik draag wél het enthousiasme uit van een Rottenberg, maar niet zijn stijl.”