Commissie moet papierwinkel in bedrijfsleven aanpakken

DEN HAAG, 27 SEPT. Staatssecretaris Vermeend (financiën) heeft een commissie ingesteld die concrete voorstellen moet doen om de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf, te verminderen.

Het gaat om de administratieve lasten die voortvloeien uit de belastingwetgeving, waarbij de commissie extra aandacht moet besteden aan startende ondernemers. “Stroomlijning van regelgeving en vermindering van administratieve lasten zullen deze kabinetsperiode een stimulans vormen voor particulier initiatief”, schrijft minister Zalm (financiën) in de Miljoenennota 1995.

De commissie zal in de loop van volgend jaar met concrete maatregelen komen om de administratieve lasten te verminderen.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, belangenvertegenwoordigers en ambtenaren. Daarnaast zal de medewerking van belastingadvieswereld en de accountancy worden gevraagd, om ook de praktijkervaringen van deze sector in de voorstellen te kunnen betrekken.De werkgeversorganisaties VNO, NCW en KNOV hebben positief op het besluit van de staatssecretaris gereageerd.