China

De laatste tijd lees ik aandachtiger dan voorheen de artikelen over China en steeds hou ik er, vanwege de arrogantie van Peking, misselijkmakend gevoel aan over. Het toppunt van deze arrogantie wordt toch wel gevormd door het bericht dat Peking aan het gastland (Japan) van de komende Olympische spelen in Azië wil voorschrijven wie er uitgenodigd mogen worden (NRC Handelsblad, 7 september). Het betreft de uitnodiging aan president Lee van Taiwan, als één van de deelnemende landen aan deze Aziatische spelen. Dit is niets anders dan het misbruiken van de sport als politiek instrument, dat reeds genoeg tragedies in de geschiedenis heeft veroorzaakt. En het ergste is dat het door de toegeeflijke en slappe houding van de internationale gemeenschap, met de VS voorop, ook nog schijnt te lukken.

    • Desiree van Exel