Bonden vrezen verder banenverlies bij CLBN

AMSTERDAM, 27 SEPT. De vakbonden zijn bang dat Credit Lyonnais Bank Nederland CLBN) nog meer banen zal schrappen dan de de 650 die volgens het sociaal plan 1992-1996 verdwijnen. Preciese aantallen hebben vakbondsvertegenwoordigers in een gesprek met de raad van bestuur van de bank niet boven tafel kunnen krijgen, maar de schattingen lopen op tot zeker 400.

Wel hebben zij te horen gekregen dat er extra bezuinigd moet worden. De bank heeft zich ten doel gesteld de netto winst op te voeren tot 120 miljoen gulden (vorig jaar 30 miljoen, eerste helft 1994 23,4 miljoen). “Aangezien twee derde van de kosten in de personele sfeer ligt, verwachten wij dat er weer flink in het personeelsbestand zal worden gesnoeid”, meent H. Westerhof, bestuurder van de FNV Dienstenbond.

“Wij zijn maandag bij de bank op de koffie genodigd. Daar hebben wij het bestuur een aantal rekensommetjes voorgelegd, maar men wilde onze berekeningen niet bevestigen. Wel kregen we te horen dat de bank een onderzoeksbureau heeft opgedragen rond Sinterklaas advies uit te brengen over bezuinigingen”, aldus Westerhof.

Enkele dagen later, op 12 december, beginnen de onderhandelingen over een nieuwe bank-CAO. Westerhof: “Dat is een saillant detail. Wij hebben voorgesteld vier jaar op de nul-lijn te gaan zitten in ruil voor een vierdaagse werkweek. Als Credit Lyonnais dat gaat doorkruisen met een nieuwe aanslag op de werkgelegenheid, dan hebben we een probleem.”

De FNV-bestuurder zegt dat het personeelsbestand al sterk afkalft. “Volgens een in 1992 overeengekomen sociaal plan zal de bank in 1996 ongeveer 650 werknemers minder in dienst hebben dan de 3300 in 1992. We zijn bang dat dit aantal nog verder zal afnemen.”

Zijn collega van de Dienstenbond CNV, C. de Leeuw den Bouter, deelt de zorg van Westerhof. “Indien de bank banen gaat schrappen moet dat wel binnen het sociaal plan vallen. Wij hebben de signalen vertaald en zijn uitgekomen op een nieuwe personeelsvermindering van zeker 300.”

Een woordvoerder van de bank bevestigde desgevraagd dat een onderzoeksbureau wordt ingeschakeld, dat in december advies over efficiëntieverbetering moet uitbrengen. Hij ontkende niet dat daaruit misschien zal blijken dat het personeelsbestand moet worden verminderd. Aantallen liet hij voor rekening van de bonden. Vanmiddag zijn staf en personeel op de hoogte gebracht.

Uit het zojuist verschenen personeelsblad 'Collegiaal' blijkt dat de bank zich een netto winst van 120 miljoen gulden ten doel stelt. Dit komt neer op een netto rendement op het eigen vermogen van 12 procent.

“Voor een dergelijke winst zijn drie zaken nodig”, aldus bestuurslid financiële zaken K. Beuving. “Hogere inkomsten, strakke kostenbeheersing en een aanzienlijke verlaging van voorzieningen. De toevoegingen aan de stroppenpot moeten de komende twee jaar belangrijk omlaag. Daarvoor is een zeer goed risico-management van onze krediet-portefeuille noodzakelijk”, aldus Beuving.

Westerhof moet hierom glimlachen. “Dat moet niet zo moeilijk zijn. Per slot van rekening zijn ze uit de filmindustrie gestapt, waarop ze enorme stroppen hebben geleden.”

Over ingrepen in het personeelsbestand rept het blad niet. Er wordt alleen gesproken over de noodzaak van “optimaal gemotiveerde medewerkers met een dienstverlenende instelling”.